Okna w domu energooszczędnym

Czym należy kierować się przy wyborze do domu okien, tak aby zapewniły one maksymalne ciepło i komfort jego mieszkańcom? {więcej}

Dla większości kupujących podstawowym dylematem jest wybór pomiędzy oknami plastikowymi a drewnianymi. Które mają lepsze właściwości cieplne? Ciężko jednoznacznie to ocenić. Ich parametry mogą być do siebie zbliżone. Wszystko zależy od grubości ram czy jakości materiałów, z których są wykonane. Wybór właściwych okien to jednak także inne kwestie, które mogą mieć decydujący wpływ na komfort mieszkańców i wielkość rachunków za energię.

Okna są słabym punktem każdej termoizolacji. Szacuje się, że ucieka przez nie ok. 15-30 proc. ciepła, które wydostaje się z naszych domów przenikając przez ich zewnętrzne przegrody. Na ich właściwości cieplne powinniśmy więc zwracać uwagę w pierwszej kolejności.

REKLAMA

W przypadku okien, podobnie jak innych komponentów przegród zewnętrznych, najważniejszą cechą, która pokazuje ich wartości izolacyjne, jest współczynnik przenikania ciepła [U]. Przyjmuje się,  że dla okien współczynnik U nie powinien przekraczać 1 W/(m2K), czyli może być 3-4 razy większy niż zalecany obecnie współczynnik przenikania ciepła dla ścian, który powinien kształtować się na poziomie 0,25-0,30.

Wybierając okna pamiętajmy, że każdy z materiałów użytych do ich wykonania ma inne właściwości cieplne, a co za tym idzie – inny współczynnik U. Często zdarza się, że informacja na temat właściwości cieplnych danego okna zawiera tylko jeden współczynnik – i nie jest to współczynnik uśredniony – dla całego okna – tylko współczynnik szyb, który jest niższy. Szyby mają lepsze właściwości cieplne niż ramy. Współczynnik U dla ram powinien wynosić ok. 1 W/m2K – tymczasem szyb – ok. 0,5-07 W/m2K – w przypadku najbardziej energooszczędnych okien ośmiokomorowych.

Najczęściej wybierane są okna cztero- czy pięciokomorowe, których szyby charakteryzują się współczynnikiem przenikalności cieplnej na poziomie ok. 1-1,5 W/m2K.

REKLAMA

Dzięki właściwemu rozplanowaniu okien, możemy wykorzystać słońce, które będzie nagrzewać nasz dom. Aby optymalnie wykorzystać nasłonecznie, możliwie duże powierzchnie okienne powinniśmy lokować od strony południowej. Duża przestrzeń okienna od strony północnej nie wniesie do naszego domu zbyt wielu promieni słońca nawet latem, a zimą spotęguje jedynie ucieczkę ciepła.

Wydostawanie się ciepła możemy dodatkowo ograniczyć montując specjalne, zewnętrzne rolety, które – wykorzystywane co nocy – mogą ograniczyć ucieczkę ciepła przez okna nawet o ok. 20-30 proc.

Drugim ważnym współczynnikiem opisującym okna jest współczynnik infiltracji powietrza. Im jest on mniejszy, tym mniej powietrza przenika przez okna. Obecnie dostępne na rynku okna charakteryzują się współczynnikami infiltracji powietrza nawet na poziomie 0,1-0,3. Kiedy jednak zdecydujemy się na wybór takich, maksymalnie szczelnych okien, pamiętajmy o potrzebie dopływu do domu świeżego powietrza.

Dawniej nieszczelne okna spełniały funkcję wentylacji. Dzisiaj natomiast, w przypadku tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, zakup szczelnych okien musi wiązać się z dodatkowymi zabiegami wentylacyjnymi. Takie okna powinny posiadać funkcję rozszczelnienia czy mikrouchylania.

Dodatkowy problem w zakresie energooszczędności okien to miejsca ich połączeń ze ścianą, które są jednymi z ulubionych miejsc ucieczki domowego ciepła. Powinniśmy więc zadbać o właściwy montaż. Okna powinny być przede wszystkim osadzone w warstwie termoizolacyjnej i uszczelnione od środka specjalną taśmą paroizolacyjną. Przestrzeń pomiędzy ramami a murem powinna być wypełniona pianką poliuretanową.

Innym ważnym dla przyszłego komfortu mieszkańców czynnikiem jest izolacyjność akustyczna. Uwagę na niego powinna zwrócić każda osoba, która buduje się w hałaśliwym miejscu – przy głównej ulicy, w pobliżu torów kolejowych czy lotniska. W takim wypadku zdecydujmy się na okna, których izolacyjność akustyczna jest bliska 50 dB. Gdy natomiast wstawiamy lub wymieniamy okna w domu znajdującym się w cichej okolicy – izolacyjność akustyczna nie musi być decydującym czynnikiem ich wyboru. Wystarczy, że będzie wynosić ok. 30-35 dB.


Redakcja Gramwzielone.pl