Białe certyfikaty dla energooszczędnych?

W projekcie ustawy o efektywności energetycznej znajduje się przepis wprowadzający na rynek białe certyfikaty, które mają być przyznawane firmom ograniczającym zużycie energii. {więcej}

Projekt ustawy o efektywności energetycznej został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu. Dokument ma wprowadzić instrumenty, które zachęcą do działań zmierzających do zwiększania energooszczędności budynków w naszym kraju.

Podstawowym narzędziem, który ma zachęcić przedsiębiorstwa do modernizacji mającej na celu oszczędzanie energii, ma być tzw. biały certyfikat. Będzie on przyznawany podmiotowi, który poprzez tego rodzaju działania ograniczy zużycie energii. Działania te mogą obejmować, obok termomodernizacji, także zmniejszanie strat w przysyłaniu i dystrybuowaniu energii.

REKLAMA

Białe certyfikaty mają być przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki. Do zadań URE będzie także należało przyznawanie kar pieniężnych za naruszanie zasad proponowanej ustawy.

REKLAMA

Jak informuje CIRE.pl, przyznanie białych certyfikatów będzie bezpłatne i będzie przebiegało na drodze przetargów. Certyfikaty mają być wydawane na podstawie specjalnej deklaracji i świadectwa energetycznego. Premiowane będą projekty prowadzące do najbardziej energooszczędnych efektów.

W projekcie ustawy jest też mowa o realizacji zadań mających na celu poprawę energooszczędności przez instytucje sektora publicznego, które w dodatku swoje działania w tym zakresie będą musiały dokumentować sporządzanym co 10 lat audytem energetycznym.

Wdrażaniem i nadzorowaniem ustawy ma się zająć Ministerstwo Gospodarki. Resort ma m.in. co 3 lata sporządzać Krajowy Plan Działań w zakresie efektywności energetycznejZdaniem prof. Tadeusza Skoczkowskiego, b. prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii, na którego powołuje się portal WNP.pl – z zadaniami wyznaczonymi przez ustawę o efektywności energetycznej MG może sobie nie poradzić m.in. ze względu na ograniczone zasoby kadrowe i istnieje potrzeba powierzenia realizacji ustawy odrębnej instytucji.


Gramwzielone.pl