WFOŚiGW w Katowicach: 4,2 mln zł na wymianę źródeł ciepła

WFOŚiGW w Katowicach: 4,2 mln zł na wymianę źródeł ciepła
Fot. WFOŚiGW w Katowicach

W lipcu br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił pilotażowy program zakładający dotacje dla osób fizycznych chcących wymienić swoje źródła ogrzewania, przyczyniając się w ten sposób do walki z niską emisją. Teraz katowicki Fundusz podsumował dotychczasowe efekty programu.

Mimo że nabór trwał tylko 2 tygodnie, złożono aż 1546 wniosków. Najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Katowic – 81, Tych i Pszczyny po 73 wnioski, w dalszej kolejności Gliwice – 60 wniosków i Rybnik – 54. Najwięcej wniosków wpłynęło z terenu powiatu raciborskiego – 126, a w dalszej kolejności z powiatu rybnickiego (wraz z miastem Rybnik) – 112 wniosków oraz powiatu pszczyńskiego 106 wniosków.

W efekcie wsparcie finansowe uzyska 750 wnioskodawców na łączną kwotę dotacji wynoszącą 4,2 mln zł. Dzięki tym środkom zniknie 750 starych kotłów lub pieców, opalanych węglem niskiej jakości, o sprawności ok. 30-35 proc. Zastąpione zostaną pompami ciepła, kotłami opalanymi gazem lub biomasą albo kotłami opalanymi ekogroszkiem, który będzie spalany w kotłach nowej generacji, o wysokiej sprawności energetycznej.

REKLAMA

Do dofinansowania zakwalifikowano kotły węglowe z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi 5 klasy lub kotły opalane biomasą, spełniające wymogi 4 lub 5 klasy, a także pompy ciepła, kotły gazowe lub olejowe.

Wszyscy wnioskodawcy, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną wniosku, a którzy likwidują stare kotły, uzyskają wsparcie dotacyjne.

Oprócz wymiany źródła ciepła mieszkańcy wnioskowali i uzyskali dotacje na całą gamę zabiegów termomodernizacyjnych, które pozwalają oszczędzać energię: docieplenie ścian, stropów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, budowę lub modernizację instalacji wewnętrznej c.o., a także budowę instalacji solarnych.

REKLAMA

Pierwotnie Fundusz zamierzał przeznaczyć na pilotażowy program kwotę 2 mln zł. Jednak tak duży odzew ze strony mieszkańców województwa spowodował zwiększenie tej kwoty do 4,2 mln zł.

Wysokość dofinansowania wynosi 25 proc. w przypadku modernizacji źródła ciepła oraz 15 proc. w pozostałych przypadkach.

Fundusz dokonał oceny formalnej wniosków, a następnie hierarchizacji wniosków według kryteriów efektywności ekologiczno–energetycznej, kompleksowości zadania, a także kosztów uzyskania efektu ekologicznego.

Rezultatem wszystkich dofinansowywanych inwestycji ma być zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery o ok. 134 tony, ok. 63 tony SO2 (źródło kwaśnych deszczy), a emisja CO2 ulegnie zmniejszeniu o ok. 9,8 tys. t.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dodaje, że jako pierwszy w kraju, od 2002 r., finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji.

Środki WFOŚiGW przekazywane są za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizację systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie pożyczki stanowi ok. 50-70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

red. gramwzielone.pl