Rząd zapowiada program termomodernizacji domów jednorodzinnych

Rząd zapowiada program termomodernizacji domów jednorodzinnych
Wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński. Fot. Magdalena Ślązek, Global Compact Poland / MIR

Wczoraj podczas konferencji zorganizowanej przez Global Compact Poland i Najwyższą Izbę Kontroli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa potwierdziło prace nad krajowym programem wsparcia termomodernizacji budownictwa jednorodzinnego.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński przypomniał, że od 1999 r. na poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację i remonty wydano ponad 1,7 mld zł, co pozwoliło uruchomić inwestycje warte ponad 20 mld zł. W tym roku na projekty termomodernizacyjne resort przeznaczył 220 mln zł.

Wiceminister zwrócił jednak uwagę, że w ponad 90 proc. dofinansowanie dotyczyło termomodernizacji budynków wielorodzinnych, a – jak zaznaczył – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chciałoby, żeby programy termomodernizacyjne były bardziej dostępne także dla właścicieli domów jednorodzinnych.

REKLAMA

Obecny podczas debaty zorganizowanej przez Global Compact Poland i NIK wiceminister energii Andrzej Piotrowski powtórzył wcześniejsze deklaracje Ministerstwa Energii w zakresie przygotowywania rozwiązań dotyczących ulg dla elektrycznego ogrzewania, co miałoby służyć walce z niską emisją.

Wcześniej, w lutym br., przygotowanie rządowego programu termomodernizacji domów jednorodzinnych zasygnalizowała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak mówiła, ten program miałby objąć – „ponad 60 proc. dziurawych – jak szwajcarski ser – polskich domów”. 

REKLAMA

Program termomodernizacji ma być elementem rządowego planu walki ze smogiem, na razie nie są jednak znane jego szczegóły.

Poprzedni rząd chciał wspierać termomodernizację domów jednorodzinnych poprzez program Ryś, który zakładał przyznawanie dopłaty do kredytów na termomodernizację w wysokości 20 proc. lub 40 proc. w przypadku zastosowania OZE. Zakładano, że budżet programu Ryś wyniesie 300 mln zł. 

Bezpośrednimi beneficjentami programu Ryś miały być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe – w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe – posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wdrożenie tego programu zostało jednak wstrzymane przez nowe władze NFOŚiGW.

Nowy zarząd NFOŚiGW wdraża natomiast program Region, który ma objąć m.in. przedsięwzięcia, który miałby być finansowane z programu Ryś. Program zakłada dofinansowanie zwrotne. NFOŚIGW chce, aby oprocentowanie pożyczek udzielanych beneficjentom końcowym było zmienne, powiększone o nie więcej niż 50 punktów bazowych w stosunku do oprocentowania pożyczki udzielonej wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej – lub stałe, określone przez WFOŚ, przy czym wysokość oprocentowania nie może mieć charakteru konkurencyjnego dla pożyczek NFOŚiGW udzielanych w tym samym obszarze. Obecnie NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, z którymi chce wdrażać program Region.

red. gramwzielone.pl