Pomorskie gminy z dotacjami na termomodernizację

Pomorskie gminy z dotacjami na termomodernizację
Fot. WFOŚiGW w Gdańsku

W zlokalizowanych na terenie woj. pomorskiego gminach zmodernizowane zostaną budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. To efekt unijnych dotacji pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wczoraj w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisano umowy, których efektem będzie termomodernizacja 53 budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych.

Podpisano w sumie 10 umów. Łączna wartość projektów to ponad 45 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej sięga 27 mln zł.

REKLAMA

Budynki, które zostaną zmodernizowane, znajdują się w Stegnie, Tczewie, Somoninie, Helu, Pszczółkach, Cedrach Wielkich, Pruszczu Gdańskim, powiecie gdańskim i wejherowskim. Najwyższe dofinansowanie – prawie 8 mln zł – otrzymał projekt „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność gminy miejskiej Tczew”. Zadanie polega na termomodernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej – szkół i przedszkoli.

REKLAMA

Celem Poddziałania 10.1.1 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i komunalnych wielorodzinnych domów mieszkalnych. Przewiduje się wsparcie inwestycji polegających na głębokiej modernizacji energetycznej budynków, monitorowaniu i zarządzaniu energią wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE, wymianie źródeł ciepła i zastosowaniu indywidualnego pomiaru zużycia ciepła.

Projekty realizowane są również w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot do 2020 roku. Strategia zakłada modernizację energetyczną 230 budynków na obszarze metropolitalnym do 2023 roku.

W ramach umów podpisanych w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku energetycznie zmodernizowanych zostanie 30 budynków użyteczności publicznej oraz 23 wielorodzinne komunalne budynki mieszkalne, w których lepszą klasę zużycia energii uzyskają 623 gospodarstwa domowe. Rocznie zużycie energii zmniejszy się o 17,14 GWh, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery będzie niższa o prawie 6 tys. ton.

WFOŚiGW w Gdańsku zapewnia, że beneficjenci dotacji mogą liczyć na wsparcie jego doradców energetycznych. Fundusz informuje, że jego doradcy energetyczni opiniowali Program Gospodarki Niskoemisyjnej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot, a także mają merytorycznie wspierać projekty, które będą realizowane w ramach podpisanych właśnie umów.

red. gramwzielone.pl