Preferencyjny kredyt "Dom energooszczędny"

Preferencyjny kredyt "Dom energooszczędny"
foto: Lamiot, wikimedia cc-by-3,0

Katowicki WFOŚiGW przygotował nowy program, w ramach którego o finansowanie projektów zakładających budowę domów energooszczędnych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii będą mogli ubiegać się mieszkańcy Śląska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił uruchomienie linii kredytowej „Dom energooszczędny”. Na niskooprocentowane kredyty mające na celu rozwój budownictwa energooszczędnego w woj. śląskim katowicki WFOŚiGW przeznaczy w sumie 2 mln zł.

Środki są przeznaczone dla projektów mających na celu budowę domów, których zapotrzebowanie na energię będzie dwa razy mniejsze niż w przypadku domów budowanych tradycyjną metodą, zużywających rocznie ok. 120 kWh/m2 na rok.

REKLAMA

– Obecnie w Europie budynki tracą ok. 40% wykorzystywanej energii. Zużycie jej rośnie każdego roku wraz ze wzrostem poziomu życia związanego z powszechnym korzystaniem z ogrzewania i klimatyzacji. Dlatego dziś sprawa priorytetową stała się oszczędność energii, minimalizacja kosztów utrzymania obiektów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona powietrza. Także w Polsce stają się coraz bardziej modne domy pasywne i energooszczędne -zużywające sześć razy mniej energii niż tradycyjne, zwłaszcza, że dyrektywa unijna przewiduje, że po 2020 roku każdy nowo oddany budynek powinien spełniać warunki obiektu niskoenergetycznego – czytamy w opisie programu „Dom energooszczędny” udostępnionym przez WFOŚiGW w Katowicach.

Wysokość kredytu odostępnionego przez bank współpracujący z katowickim Funduszem to maksymalnie 90% kosztów danego projektu. Pojedynczy wnioskodawca będzie mógł otrzymać maksymalny kredyt w wys. 200 tys. zł.

REKLAMA

Oprocentowanie kredytu katowicki WFOŚiGW ustalił na poziomie 0,6% stopy redyskonta weksli i nie mniej niż 3%. Maksymalny okres spłaty to 7 lat od daty zakończenia realizacji projektu, który powinien zostać zrealizowany w ciągu 1,5 roku od momentu otrzymania środków z kredytu.

O niskooprocentowany kredyt o nazwie „Dom energooszczędny” będą mogły ubiegać się osoby fizyczne – także prowadzące działalność gospodarczą.

Do wydatków kwalifikowanych będzie można zaliczyć koszty związane z budową domów energooszczędnych – w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów okien i drzwi, a także montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii takie jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła.

Możliwość ubiegania się o preferencyjny kredyt „Dom energooszczędny” przewidziano do końca 2012 roku.
 

red. gramwzielone.pl