Dotacje na efektywność energetyczną. Szkolenie w NFOŚiGW

Dotacje na efektywność energetyczną. Szkolenie w NFOŚiGW
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje szkolenie w ramach kończącego się naboru wniosków o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków. To ostatnia szansa, żeby skonsultować i dopracować swoje projekty zapewnia NFOŚIGW.

19 lutego br. w NFOŚiGW odbędzie się szkolenie adresowane do przedstawicieli państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych, administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych.

Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW związane jest z trwającym jeszcze naborem w ramach drugiego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

REKLAMA

Termin składania wniosków upływa niebawem, bo 27 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcia konkursu można spodziewać się w październiku tego roku.

Zgłoszenia na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 19 lutego w siedzibie NFOŚiGW, przyjmowane są do 14 lutego za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem.

Budżet trwającego konkursu to 90 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania z Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85 proc.

REKLAMA

Wsparcie będzie skierowane na projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, obejmującej takie elementy, jak ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu (w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych); wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących (w tym również z zastosowaniem OZE); budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne.

NFOŚiGW podkreśla, że w ramach realizowanych projektów możliwa jest instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Dofinansowane może zostać także opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego.

Do kosztów kwalifikowanych można ponadto zaliczyć takie działania jak instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Zakres przedsięwzięcia głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej co najmniej o 25 proc.

red. gramwzielone.pl