Tauron wydał 16 mln zł na cyfryzację sieci ciepłowniczej

Tauron wydał 16 mln zł na cyfryzację sieci ciepłowniczej
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Spółka Tauron Ciepło wprowadziła w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej system zdalnego odczytu liczników ciepła oraz system monitorowania węzłów cieplnych i wymienników ciepła. Te rozwiązania mają za zadanie zwiększenie komfortu korzystania z ciepła sieciowego dla mieszkańców aglomeracji, zmniejszenie uciążliwości związanych z odczytami u klienta, a także ograniczenie ryzyka awarii zapewnia spółka.

Do końca 2017 roku do zdalnego systemu monitoringu Tauron Ciepło podłączył ponad 2,4 tys. węzłów w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. System zastosowany przez spółkę polega na wyposażeniu węzłów cieplnych w narzędzia umożliwiające monitorowanie przesyłu ciepła w czasie rzeczywistym oraz zintegrowane zarządzanie pracą całej sieci.

Systemem zdalnego odczytu liczników zostali objęci wszyscy klienci Tauron Ciepło: spółdzielnie mieszkaniowe, odbiorcy komunalni, wspólnoty mieszkaniowe, placówki użyteczności publicznej, obiekty biurowe i handlowe oraz odbiorcy przemysłowi. Dzięki temu spółka zwiększy bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła do klientów i znacznie usprawni proces obsługi technicznej swoich odbiorców.

REKLAMA

W praktyce oznacza to monitorowanie on-line, 24 godziny na dobę, pracy węzłów cieplnych oraz możliwość zdalnego sterowania parametrami urządzeń w węźle. Dyspozytor ma otrzymywać na bieżąco powiadomienia i alarmy pozwalające na szybkie wykrycie awarii i diagnozę nieprawidłowości w pracy urządzeń. Dzięki temu służby techniczne Tauron Ciepło mają natychmiast eliminować wszelkie zakłócenia pracy sieci dostarczającej ciepło do mieszkańców aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

REKLAMA

– Nowoczesny system zdalnego odczytu wskazań liczników i monitoringu węzłów będzie pomocny w prowadzeniu analiz zużycia ciepła, dzięki temu będzie można bardziej efektywnie korzystać z ogrzewania i ciepłej wody, a co za tym idzie oszczędzać – mówi Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. klienta i wsparcia korporacyjnego

Nakłady inwestycyjne poniesione na wprowadzenie systemu zdalnych odczytów liczników ciepła oraz monitoringu węzłów ciepłowniczych wynoszą łącznie około 16 mln złotych.

Projekt obejmuje około 10 tys. liczników w systemie zdalnego odczytu i ponad 2,4 tys. węzłów cieplnych w systemie stałego monitoringu.

red. gramwzielone.pl