Dotacje na efektywność energetyczną w woj. opolskim

Dotacje na efektywność energetyczną w woj. opolskim
Foto. Wagner & Co / ESTIF

W województwie opolskim rusza pierwszy z tegorocznych konkursów na unijne dofinansowanie na projekty z zakresu efektywności energetycznej, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W tym roku nie przewiduje się naboru wniosków w ramach opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w konkursach dedykowanych stricte wytwarzaniu energii z OZE.

W rozpoczynającym się dzisiaj naborze wniosków w konkursie RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/17, w ramach podziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej z RPO WO 2014-2020, o unijne dotacje mogą ubiegać się jednostki związane z samorządem terytorialnym i sektorem finansów publicznych, a także m.in. jednostki naukowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Dotacje można przeznaczyć na projekty dotyczące głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym z wykorzystaniem OZE, a także na audyty energetyczne dla sektora publicznego jako elementu dofinansowanych projektów.

REKLAMA

Maksymalny poziom dotacji wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych nawet 100 proc. Budżet konkursu sięga 4 mln zł.

REKLAMA

Startujacy dzisiaj nabór wniosków w konkursie RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/17 potrwa tylko do 14 marca. Rozstrzygnięcie przewidziano na wrzesień br.

W tym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przewidziano jeszcze nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w ramach którego dofinansowaniu mogą podlegać także projekty dotyczące wykorzystania OZE.

Przewidziano jeszcze dwa konkursy – dla subregionu północnego (budżet 4,5 mln zł) oraz subregionu brzeskiego (1,4 mln zł). Nabór wniosków w pierwszym rozpocznie się w maju, a w drugim – w czerwcu.

W ramach opolskiego RPO nie przewiduje się natomiast w tym roku naborów wniosków w ramach działania 3.3 „Odnawialne źródła energii”, stąd możliwość pozyskania unijnej dotacji na OZE na Opolszczyźnie jest ograniczona do wspomnianych konkursów w obszarze efektywności energetycznej.

red. gramwzielone.pl