Nowy wzór etykiety energetycznej dla urządzeń energochłonnych

Nowy wzór etykiety energetycznej dla urządzeń energochłonnych
Dotychczasowa i nowa etykieta energetyczna, źródło: Ministerstwo Gospodarki

{więcej}Rada Ministrów przyjęła ustawę o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Ustawa wprowadza m.in. nowy wzór etykiety energetycznej.

Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Gospodarki:

Nowy wzór etykiety, która podaje szczegółowe dane o efektywności energetycznej urządzenia wprowadza ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Dokument, przygotowany w MG, Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca 2012 r.

REKLAMA
REKLAMA

Ustawa określa szczegółowe obowiązki dystrybutorów i dostawców sprzętu w zakresie informowania konsumentów o  zużyciu energii przez poszczególne produkty. Takie dane będą oni zobowiązani zamieszczać nie tylko na etykiecie, ale również w materiałach promujących dane produkty. Nowe przepisy rozszerzą zakres urządzeń objętych wymaganiami etykietowania na wszystkie wyroby wykorzystujące energię. Obecnie był on ograniczony tylko do sprzętu gospodarstwa domowego takiego jak pralki, zmywarki do naczyń czy lodówki.

Ustawa wprowadza także nowy, bardziej przejrzysty wzór etykiety. Znajdą się w niej m.in. piktogramy podkreślające parametry wydajności i cechy urządzenia oraz roczne zużycie energii w kWh. Powstanie również system kontroli prawidłowe etykietowanie produktów. Organem monitorującym będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Funkcje kontrolne z kolei powierzone zostaną wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię z autopoprawką jest wypełnieniem postanowień dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.
źródło: Ministerstwo Gospodarki