URE rozpoczyna kampanię promującą efektywność energetyczną

URE rozpoczyna kampanię promującą efektywność energetyczną
foto: Siemens press

Urząd Regulacji Energetyki rozpoczął kampanię mającą informować o prawach odbiorców energii, a także o {więcej}przysługujących im korzyściach. 

W ramach kampanii emitowane będą w programach Telewizji Polskiej krótkie spoty promujące racjonalne użytkowanie energii elektrycznej. Kampania ma też promować m.in. rozwiązania z zakresu inteligentnych sieci energetycznych. 

REKLAMA

Poprzez kampanię URE chce zachęcić polskie gospodarstwa domowe do aktywnego uczestnictwa w rynku energii i do korzystania z przysługujących im praw – m.in. do prawa w zakresie zmiany dostawcy energii. 

REKLAMA

Kampania informacyjna URE jest elementem „Kampanii edukacyjno-informacyjnej promującej efektywne i oszczędne gospodarowanie energią z pożytkiem dla środowiska naturalnego oraz budżetów domowych”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.maszwybor.ure.gov.pl 
gr