Będą dotacje dla przedsiębiorstw na efektywność energetyczną

Będą dotacje dla przedsiębiorstw na efektywność energetyczną
Wayne National Forest, flickr cc-by-2.0

NFOŚiGW uruchomi program „Efektywność energetyczna przedsiębiorstw”, w którym do podziału jest {więcej}w sumie 170 mln zł. 

W ramach programu priorytetowego „Efektywność energetyczna przedsiębiorstw” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dopłacać do projektów mających na celu ograniczenie zużycia energii w firmach. Do programu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, w których roczne zużycie energii wynosi co najmniej 20 000 MWh. 

REKLAMA

Beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie wynoszące do 70% kosztów audytu energetycznego oraz do 75% kosztów inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

REKLAMA

Warunki preferencyjnej pożyczki na dofinansowanie inwestycji energooszczędnych zostaną ustalone w oparciu o WIBOR 3M + 50 pkt bazowych. 

Budżet programu to 170 mln zł, z czego 14 mln zł może być przeznaczone na audyty energetyczne, a pozastała kwota na inwestycje. Wnioski dot. audytów można składać w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 31 października, a w zakresie inwestycji – do 28 września br. 
gramwzielone.pl