Dolnośląskie: dotacje na budownictwo energooszczędne

Dolnośląskie: dotacje na budownictwo energooszczędne
Fot. ML System

Samorządy z regionu wałbrzyskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji mających na celu budowę lub modernizację obiektów w celu wdrożenia wysokich standardów w zakresie efektywności energetycznej.

Rozpoczął się nabór wniosków na unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy”, poddziałanie 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy – ZIT AW”.

Dofinansowanie możę objąć publiczne inwestycje, zakładające budowę lub modernizację, w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

REKLAMA

Projekty muszą polegać na budowie budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej lub modernizacji budynku do standardu budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej, dotyczyć budynku użyteczności publicznej, a ponadto mieć charakter demonstracyjny. 

W przypadku budynków nowo budowanych należy zapewnić podwyższone parametry charakterystyki energetycznej; komponent zarządzania energią; a także komponent edukacyjny związany z funkcją demonstracyjną. 

Przez podwyższone parametry charakterystyki energetycznej należy rozumieć spełnienie co najmniej wymagań dla budynków użyteczności publicznej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W przypadku zastosowania termomodernizacji oszczędność energii w budynku w wyniku inwestycji musi wynieść co najmniej 25 proc. zgodnie z audytem energetycznym i jednocześnie zapewniać podwyższone parametry charakterystyki energetycznej.

REKLAMA

W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła dofinansowane projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co najmniej 30 proc. w przypadku zamiany spalanego paliwa i innych zanieczyszczeń powietrza takich jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST; a także jednostki organizacyjne JST.

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu ustalono na maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Budżet programu wynosi 605,4 tys. zł.

Wnioski w konkursie można składać do 9 kwietnia. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to listopad 2019 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o