Wyjaśniamy wątpliwości dotyczące ulgi na inwestycje termomodernizacyjne

Wyjaśniamy wątpliwości dotyczące ulgi na inwestycje termomodernizacyjne
Fotolia

Artykuł opublikowany na portalu Gramwzielone.pl w dniu 31 grudnia 2018 r. dotyczący nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym, która weszła w życie z początkiem 2019 roki, wzbudził duże zainteresowanie. W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami dotyczącymi nowych przepisów, eksperci Advicero Tax Nexia, Agata Hinderer oraz Sławomir Patejuk, objaśniają zakres stosowania nowej ulgi na domowe instalacje OZE.

Nowe przepisy, nowe wątpliwości

Ustawą nowelizującą z dnia 9 listopada 2018 r. (o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz.U. z 2018 r., poz. 2246) wprowadzono ulgę dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych związaną z tzw. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

REKLAMA

Pod pojęciem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawodawca rozumie dość szeroki zakres inwestycji związanych z modernizacją systemów grzewczych czy też zapewnieniem docieplenia czy ogrzewania. W katalogu inwestycji objętych ulgą wymienione są m.in. kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła – zarówno nabycie urządzenia i osprzętu, jak i jego montaż, a także audyt energetyczny.

Na czym polega ulga

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (czyli dochodu) wydatków poniesionych na wymienione w ustawie cele termomodernizacyjne, jednak przy spełnieniu pewnych założeń:

  • prace termomodernizacyjne muszą być zakończone w terminie 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek
  • wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez podmiot niekorzystający ze zwolnienia VAT
  • kwota odliczenia to 53 tys. PLN, liczone łącznie dla wszystkich inwestycji danego podatnika
  • o ile podatnik dostanie zwrot takich wydatków w jakiejkolwiek formie (dotacje gminne, z funduszy ochrony środowiska, jako ulga podatkowa na podstawie Ordynacji podatkowej), wtedy taki zwrot musi doliczyć do swojego dochodu.

Przykład

Podatnik w roku 2019 poniósł wydatki na inwestycję termomodernizacyjną w wysokości 67 tys. PLN. W zeznaniu  podatkowym za rok 2019 wykazał 23 tys. dochodu. W lutym 2020 r. otrzymał dotację na tą samą inwestycję w kwocie 12 tys. PLN. Za rok 2020 miał 100 tys. PLN dochodu. Jak podatnik może skorzystać z ulgi na przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Rok 2019: w zeznaniu podatkowym za rok 2019 podatnik odliczy 23 tys. PLN, czyli wykaże dochód do opodatkowania w wysokości 0 PLN

Rok 2020: w zeznaniu podatkowym za rok 2020 podatnik wykaże dodatkowy dochód związany z otrzymaną dotacją (12 tys. PLN) i jednocześnie odliczy do tej pory nieodliczone wydatki termomodernizacyjne od maksymalnej kwoty odliczenia (53 tys. – 23 tys. PLN = 30 tys. PLN). W związku z tym w zeznaniu za rok 2020 wykaże kwotę dochodu w wysokości 82 tys. PLN (100 tys. PLN + 12 tys. PLN – 30 tys. PLN)

Czy ulga dotyczy inwestycji rozpoczętych przed 2019 r.?

REKLAMA

Zgodnie z zapisami artykułu 3 ustawy nowelizującej odliczenie ulgi stosuje się również do przedsięwzięć, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2019 roku, tzn. przed wejściem w życie przepisów ustanawiających ulgę termomodernizacyjną, a które będą zakończone po 31 grudnia 2018 roku.

Przykład

Podatnik rozpoczął prace termomodernizacyjne w roku 2016. Planuje ich zakończenie na połowę 2019 r. Czy ma prawo do rozliczenia ulgi?

Zgodnie z przepisami podatnik może w zeznaniu za rok 2019 odliczyć wydatki, które poniósł już w 2019 r., tzn. w okresie, kiedy ulga obowiązuje. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich faktur VAT.

Ulga dla domu w budowie

Problemy interpretacyjne sprawia kwestia wydatków poniesionych na wyposażenie termomodernizacyjne domu, który dopiero jest budowany. Chociaż ustawa się do tego wprost nie odnosi, część ekspertów zajmuje stanowisko, że ulga termomodernizacyjna przysługuje jedynie dla budynków, które podlegają remontowi, a nie są dopiero budowane.

Zgodnie z tą opinią, wydatki poniesione na zakup np. energooszczędnych okien czy zamontowanie nowego pieca w dopiero budowanym domu nie będą mogły zostać odliczone od podstawy opodatkowania. Warto podkreślić, że takie stanowisko prezentuje również Ministerstwo Finansów (nieformalne wyjaśnienia).

Jakich podatników dotyczy ulga

Zasadniczo ulga dotyczy osób fizycznych, rozliczających się wg skali podatkowej, wg stawki liniowej, a także wg ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (tj. na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 30c ust. 2 ustawy o PIT). Warunkiem odliczenia w ramach ulgi jest to, żeby dane wydatki nie były wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Jak wyjaśnia Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, partner w Advicero Tax Nexia: ulga termomodernizacyjna została przeprocesowana przez ustawodawcę w szybkim terminie i adresuje najpilniejsze potrzeby społeczne. Niewątpliwie wszelkie działania mające na celu polepszenie jakości systemów grzewczych, ocieplania i termoizolacji budynków są kluczowe dla walki z wszędzie obecnym smogiem i ogólnie słabą jakością powietrza, głownie w sezonie zimowym.

Najbliższy rok pokaże, czy wprowadzona zachęta jest wystarczająca dla polskich podatników – czy zakładana kwota ulgi, sposób jej dokumentowana (tylko faktury od podatników VAT) oraz odliczenie od dochodu, a nie podatku, są na tyle atrakcyjne, że zachęcą do modernizacji budynków.

Agata Hinderer, Sławomir Patejuk, eksperci Advicero Tax Nexia