Warsztaty o systemie białych certyfikatów

od  2013 r. obowiązywał będzie system tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, w ramach którego sprzedawcy i dystrybutorzy prądu będą otrzymywali wsparcie ze środków publicznych za oszczędzanie energii.
 
Zgodnie z zapowiedzią Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka – w trakcie konferencji prasowej 6 czerwca 2012 – jeszcze w tym roku mają odbyć się pierwsze przetargi na białe certyfikaty.
 
Chcąc dostarczyć Państwu jak najbardziej aktualną wiedzę w tym zakresie spieszymy poinformować, iż przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa warsztaty
 
Wsparcie efektywności energetycznej (białe certyfikaty)
– rozwiązania szczegółowe.

 
Termin: 23 sierpnia 2012
Lokalizacja: Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa
 
Warsztaty mają na celu przedstawienie Państwu najważniejszych zagadnień związanych z nadchodzącymi zmianami oraz przybliżenie zasad przygotowania i przeprowadzania przetargów.
 
W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

REKLAMA

 • Projekt nowej dyrektywy o efektywności energetycznej z 23 czerwca 2011 r.
 • Określenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
 • Przetarg efektywnościowy – zasady wyboru przedsięwzięć „energooszczędnych” w tym określone w projekcie rozporządzenia zasady przygotowania i przeprowadzania przetargu
 • Białe certyfikaty – kto, kiedy, ile?
 • „Białe wsparcie” dla przedsiębiorstw przemysłowych (energochłonnych) – korzystniej niż biały certyfikat – szansa na obniżenie kosztów energii
 • Zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej – zakres, rodzaje audytów i ich weryfikacja w świetle projektu rozporządzenia
 • Zasady pełnienia funkcji audytora
 • Zadania komisji kwalifikacyjnych w zakresie efektywności energetycznej
 • Zakres obowiązku i podmioty zobowiązane na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła w świetle najnowszych postanowień projektu rozporządzenia
 • System sankcji
 • Zmiany w innych ustawach oraz przepisy intertemporalne

 
Warsztaty poprowadzi dr Zdzisław Muras, dr nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE.
 
Ze względu na warsztatowy charakter spotkania ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Zapraszam! Warto!
Jolanta Kałużna
Project Manager
SC Consulting
 
tel.:   +48 22 740 67 80
e-mail: Jolanta.Kaluzna@SCC.com.pl
www.SCC.com.pl
www.PowerMeetings.pl

REKLAMA