Dopłata do kolektorów z NFOŚiGW: wspólnoty mieszkaniowe muszą zapłacić podatek

Dopłata do kolektorów z NFOŚiGW: wspólnoty mieszkaniowe muszą zapłacić podatek
TiSUN

Jak wynika z interpretacji Izby Skarbowej z {więcej}Łodzi, dopłata z NFOŚiGW do kredytu na montaż kolektorów słonecznych dla wspólnoty mieszkaniowej jest dochodem niepodlegającym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać z kredytów na montaż kolektorów słonecznych z dopłatą w wysokości do 45% kosztów zaciągniętego na ten cel kredytu.

W przypadku sprawdzonym przez Izbę Skarbową w Łodzi wspólnota mieszkaniowa zaciągnęła kredyt na montaż instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej. Kredyt został spłacony z funduszu remontowego, a częściowo – po wykonaniu instalacji – przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA
REKLAMA

Wspólnota mieszkaniowa uznała jednocześnie – powołując się na art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, że przychód zwiazany z otrzymaniem dotacji do spłaty kredytu podlega zwolnieniu z CIT w przypadku przeznacznia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Wspólnota powołała się także na art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, który zwalnia z płacenia podatku w przypadku dotacji z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Innego zdania była jednak Izba Skarbowa. W swojej interpretacji oceniła, że aby przychód z tytułu dotacji był zwolniony z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, dochody musza być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Po drugie, dochody muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Izba Skarbowa w Łodzi stwierdziła, że w opisanym wyżej przypadku nie został spełniony pierwszy z w/w warunków, wobec czego zwolnienie z podatku CIT za przychód wynikający z dotacji z NFOŚiGW nie przysługuje. Przychód wspólnoty pochodził bowiem w tym wypadku z funduszu celowego (NFOŚiGW), a nie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a ponadto, odnocząc się do art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, dyrektor Izby Skarbowej z Łodzi stwierdził, że dotacja z NFOŚiGW nie jest tożsama z dotacją udzieloną z budżetu państwa.
źródło: heliosfera.pl