Boom na kolektory słoneczne w Polsce będzie podtrzymany?

Boom na kolektory słoneczne w Polsce będzie podtrzymany?
foto: Conergy, ESTIF

{więcej}Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie rynków energetyki słonecznej termalnej. Tylko w ubiegłym roku sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce wzrosła o 70%. 

W ubiegłym roku Polska była 4. rynkiem w Unii Europejskiej pod względem sprzedaży solarów – po Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Według Instytutu Energetyki Odnawialnej, na koniec ubieglego roku w naszym kraju zainstalowanych było w sumie 909 tys. m2 kolektorów. 

Największą zasługę w szybkim rozwoju sektora kolektorów słonecznych w Polsce ma uruchomiony w 2010 roku program 45-dopłat do kredytów na montaż solarów, który realizuje Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W obliczu dużego zainteresowania dopłatami Fundusz w tym roku zwiększył budżet programu wynoszacy początkowo 300 mln zł o kolejne 150 mln zł. Realizacja programu ma się zakończyć na przełomie 2013 i 2014 roku. 

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, udział kolektorów montowanych z wykorzystaniem dopłaty z NFOŚiGW w ubiegłym roku wyniósł 36% całkowitej sprzedaży, a w pierwszym półroczu tego roku ilość przyznanych dopłat była większa aż o 75% niż w analogicznym okresie roku 2011. 

Dodatkowe źródła dofinansowania dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy samorządów oferują fundusze unijne, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska czy fundusze udostępniane w ramach tzw. Programu Szwajcarskiego. 

Jak informuje „DGP” powołując się na analizy Instytutu Energetyki Odnawialnej, zainteresowanie kolektorami słonecznymi w Polsce w kolejnych latach powinno się utrzymać. Ma na to wpłynąć zwiększenie programu dopłat do zakupu kolektorów z NFOŚiGW, a po 2014 roku – nowa i większa od ostatniej pula środków w postaci unijnych dotacji z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Nie bez znaczenia będą także rosnące ceny tradycyjnego ogrzewania, które można zastąpić energią słoneczną. Jak informuje „DGP” powołując się na dane NFOŚiGW – kolektory słoneczne w naszym kraju najczęściej zastępują takie nosniki energii jak: węgiel (56 proc. instalacji), prąd (21 proc.) i gaz ziemny (14,8 proc.).
gramwzielone.pl