Statystyki zmian sprzedawców prądu w 2012 roku. Którzy przyciągnęli najwięcej klientów?

Statystyki zmian sprzedawców prądu w 2012 roku. Którzy przyciągnęli najwięcej klientów?
.....

{więcej}Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, w grudniu liczba zmian sprzedawcy energii w grupie taryfowej G – gospodarstwa domowe wynosiła 7 183 – o 1 859 więcej niż miesiąc wcześniej. Z kolei w grupie taryfowej A, B, C, odnotowano spadek liczby tych zmian. Podczas gdy w listopadzie 2012 r. sprzedawcę energii zmieniło 2 530 odbiorców przemysłowych, w grudniu zmian było 1 231.

Jak wynika z monitoringu URE, w minionym roku tj.: od końca grudnia 2011 r. do końca grudnia 2012 r., liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wzrosła o 433,2%, wynosząc na koniec grudnia 2012 r. 76 470. W tym samym okresie o 200,8% zwiększyła się również liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej A, B, C. Według stanu na koniec grudnia 2012 r. liczba ta równała się 65 327.

REKLAMA

Uwzględniając informacje zebrane na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dotyczących informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, do 31 grudnia 2012 r. z prawa wyboru sprzedawcy skorzystało w sumie 141 797 odbiorców, z czego 76 470 z grupy taryfowej G oraz 65 327 z grupy taryfowej A, B, C.

REKLAMA

W grudniu 2012 r. największą liczbę odbiorców TPA odnotowała spółka ENERGA-Operator SA – 37 027, kolejne dwa miejsca zajęły: PGE Dystrybucja SA – 35 729 i TAURON Dystrybucja SA – 31 788. Najwięcej energii odbiorcom TPA w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. dostarczył odbiorcom TPA TAURTON Dystrybucja SA – 16 601 604 MWh. Czternastu operatorów systemu dystrybucyjnego dostarczyło w tym czasie wszystkim odbiorcom TPA w sumie 43 559 489 MWh.
 

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2011 XII 2012 I-XII 2011 I-XII 2012
1. PGE Dystrybucja S.A. 9 755 35792 5 997 704 8 464 902
2. ENERGA-Operator SA 7 524 37027 3 642 863 4 590 218
3. TAURON Dystrybucja S.A. 11 571 31788 12 731 774 16 601 604
4. ENEA Operator Sp. z o.o. 3 714 22497 4 472 207 5 448 374
5. TAURON Dystrybucja GZE S.A. 1 156 4108 5 446 966 5 861 736
6. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 2 168 10247 1 441 200 2 150 855
7. PKP Energetyka S.A. 83 175 45 167 85 061
8. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 69 120 40 936 76 123
9. Orlen S.A. 0 1 0 14 282
10. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A. 16 34 11 622 18 224
11. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 0 1 0 1 490
12. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 1 3 321 822 207 898
13. ZAK S.A. 0 3 0 30 961
14. ZEC w Końskich 0 1 0 7 760
Razem: 36 057 141 797 34 152 261 43 559 489
 

źródło: Urząd Regulacji Energetyki