PARP prowadzi nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie dla doradców energetycznych

PARP prowadzi nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie dla doradców energetycznych
.....

{więcej}Doradztwo energetyczne to nowa usługa pilotażowa oferowana w ramach Krajowego Systemu Usług dla mikro- i małych przedsiębiorstw, które chcą zoptymalizować swoje wydatki na energię. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości właśnie rozpoczęła nabór dla Podmiotów Wsparcia, czyli instytucji, które będą świadczyć usługę doradztwa energetycznego na rzecz przedsiębiorców. Wnioski można składać do 22 lipca.
 
Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną ma pomóc mikro- i małym przedsiębiorstwom,  które mają roczne zużycie energii na poziomie nie mniejszym niż 500 GJ (138,9 MWh), lepiej zarządzać bieżącymi wydatkami. Usługę będą świadczyć instytucje, które zostaną rekomendowane w organizowanym przez PARP konkursie na wybór podmiotów testujących usługę pilotażową w zakresie doradztwa energetycznego. Aby zostać Podmiotem Wsparcia należy spełnić szereg wymagań. Nabór skierowany jest do podmiotów, które zajmują się świadczeniem szeroko rozumianych usług doradczych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i w ciągu ostatnich 5 lat wyświadczyły co najmniej 10 usług z zakresu doradztwa energetycznego (przynajmniej połowa z tych usług powinna być świadczona firmom z sektora MSP). Dodatkowo, startujące w konkursie instytucje powinny dysponować zespołem konsultantów posiadających doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa energetycznego.  
 
Zadaniem Podmiotów Wsparcia będzie w pierwszej kolejności dokonanie wstępnego rozpoznania specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania energii (w tym cieplnej, elektrycznej, mechanicznej) oraz identyfikacja obszarów problemowych. Zakwalifikowanemu przedsiębiorstwu zostanie zaproponowana dwuetapowa usługa. Pierwszy etap będzie polegał na analizie stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa oraz identyfikacji możliwych do wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Drugi etap, tj. doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych działań, będzie miał na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa o co najmniej 5%. Rekomendacje mogą obejmować takie poziomy działań usprawniających jak: udoskonalenia eksploatacji obiektów lub instalacji, konserwacja i naprawy bieżące, likwidacja przecieków, naprawa uszkodzeń izolacji oraz modernizacja struktury budowlanej.
 
Podmioty Wsparcia ubiegające się o zakwalifikowanie do programu mogą otrzymać nawet do 500 tys. zł. Kwota całego projektu programu pilotażowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma wynieść ok. 4,2 mln zł.
 
Programy pilotażowe sieci Krajowego Systemu Usług realizowane są cyklicznie, a ich zakres odpowiada zidentyfikowanym potrzebom mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pilotaże, które cieszą się powodzeniem i przejdą pomyślnie ewaluację, są wprowadzane na stałe do katalogu usług systemowych KSU. Przykładowo, w czerwcu br. ruszyła systemowa usługa doradcza w zakresie ochrony środowiska, wcześniej realizowana w formie pilotażu.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu zamieszczone są pod adresem:  http://pokl.parp.gov.pl/index/more/33769

PARP

REKLAMA
REKLAMA