6 z 10 najbardziej zanieczyszczonych pyłem zawieszonym powietrzu miast w Europie to miasta polskie

6 z 10 najbardziej zanieczyszczonych pyłem zawieszonym powietrzu miast w Europie to miasta polskie
Yannick_Bammert, flickr cc-by

{więcej}Jeśli mieszkasz w polskim mieście, lepiej wstrzymaj oddech: według najnowszych wyników badań opublikowanych przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska sześć z dziesięciu miast o najbardziej zanieczyszczonym pyłem zawieszonym powietrzu w Europie to miasta polskie – informuje Polska Zielona Sieć.
 
Mieszkańcy Krakowa, który w europejskim rankingu miast o skażonym powietrzu zajął niechlubne trzecie miejsce, mają dość bezczynności władz w tej sprawie. Polska Zielona Sieć i Krakowski Alarm Smogowy organizują w piątek, 25 października Antysmogowy Marsz Żałobny, podczas którego mieszkańcy pokażą, że zależy im na czystym powietrzu.
 
Normy zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym są w Krakowie przekroczone przez średnio 150 dni w roku. Z ostatniego raportu Health and Environmental Alliance (HEAL) “Niepłacony rachunek – Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie” wynika, że zanieczyszczenie powietrza zwiększa prawdopodobieństwo zachorowań na przewlekłe choroby układu oddechowego i układu krążenia, co w efekcie wpływa na wzrost umieralności. Znaczący wpływ na te negatywne efekty zdrowotne ma spalanie węgla w elektrowniach i stosowanie go do ogrzewania gospodarstw domowych. Katastrofalna jakość powietrza w Krakowie jest przyczyną 400 przedwczesnych zgonów rocznie.
 
Główną przyczyną złego stanu powietrza w Krakowie jest niska emisja, czyli piece domowe opalane węglem i drewnem. Szansą na polepszenie sytuacji jest realizacja zapisów przyjętego 30 września 2013 roku Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Dzięki dwukrotnym konsultacjom społecznym z kilkuset mieszkańcami, ponad 40 pozarządowymi organizacjami społecznymi, lekarzami i personelem medycznym otwiera on drogę do godnego życia w Krakowie. Wprowadza zakaz stosowania paliw stałych (węgla) w kilkuletnim horyzoncie czasowym, co zgodnie z ekspertyzami wykonanymi dla Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, jest jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu jakości powietrza w mieście.
 
Niestety, 15 października 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zaproponował uchwałę, która dopuszcza stosowanie na obszarze gminy Kraków pieców na paliwa stałe, wprowadzając jedynie próg stężeń emisji pyłu na poziomie nie wyższym niż 40 mg/m3.
 
Uchwała jest zaprzepaszczeniem szansy na poprawę jakości powietrza w Krakowie, bo zaproponowane rozwiązania nie wystarczą, aby uwolnić miasto od smogu – mówi Małgorzata Małochleb z Polskiej Zielonej Sieci. W opinii ekspertów jest też niezgodna z prawem i z przyjętym Programem ochrony powietrza. Organizując Antysmogowy Marsz Żałobny chcemy przypomnieć władzom województwa, że w ich rękach spoczywa zdrowie i życie mieszkańców, i sprawić, że zmienią decyzję i zaproponują rozwiązania, które realnie wpłyną na powietrze w Krakowie. Nie chcemy więcej działań pozorowanych – nie chcemy dłużej się dusić.
 
Marsz rozpocznie się w piątek, 25 października o godzinie 18.00. Początek pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Rynku Głównym w Krakowie.
 
Polskie miasta, które znalazły się w niechlubnej pierwszej dziesiątce miast o najbardziej skażonym powietrzu w Europie to Kraków, Nowy Sącz, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice. Krakowska kampania na rzecz poprawy jakości powietrza może stać się wzorem dla mieszkańców innych zanieczyszczonych przez spalanie węgla obszarów. Szansą dla polskich miast są fundusze unijne na lata 2014 – 2020, które mogą zostać przeznaczone na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Zarząd Województwa Małopolskiego na walkę o czyste powietrze (redukcja zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego i przemysłowych) chce przeznaczyć 120 milionów Euro z małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Polska Zielona Sieć

REKLAMA
REKLAMA