III Międzynarodowe Targi BUD-ECO 2013 już za nami!

III Międzynarodowe Targi BUD-ECO 2013 już za nami!
INTERSOLAR PRESS

{więcej}Tegoroczna edycja Targów Budownictwa Energooszczędnego i Ekologicznego odbyła się 8-9 listopada we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. W ciągu dwóch dni odwiedziło nas około 2 000 osób, a w cały  projekt było zaangażowane ponad 60 firm.

Budownictwo – jako jeden z kluczowych elementów postępu oraz rozwoju, jest sektorem który zużywa około 40% światowej produkcji energii oraz znacząco przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dlatego właśnie ono wymaga szczególnej uwagi i weryfikacji dotąd przyjętych metod działania oraz stosowanych rozwiązań.

Celem BUD-ECO było przede wszystkim uświadomienie odwiedzających jak ważne jest stosowanie nowego typu budownictwa, jakim jest budownictwo pasywne  oraz planowanie  procesu realizacji inwestycji i eksploatacji środowiska zbudowanego. Targi były doskonałą okazją do prezentacji najnowszych trendów branży budownictwa energooszczędnego i ekologicznego. Podczas BUD-ECO można było zobaczyć wiele innowacyjnych rozwiązań dotyczących ekologicznego i pasywnego budownictwa. Na BUD- ECO obecne były m.in. firmy proponujące alternatywne sposoby ogrzewania budynków, ale też takie, które oferowały sposoby na ocieplenie i budowę domu o zmniejszonych  kosztach ogrzewania. Wystawcy chętnie odpowiadali na nurtujące pytania techniczne odnośnie zasad działania określonych systemów, konstrukcji,  a także podpowiadali w jaki sposób ograniczyć zużycie paliw kopalnianych wykorzystując nowoczesne technologie. Wśród wystawców  nie zabrakło również stowarzyszeń i instytucji związanych  z ekobudownictwem. BUD-ECO umożliwiło pracodawcom pozyskanie pracowników, współpracowników lub praktykantów zainteresowanych rozpoczęciem swojej ścieżki  zawodowej w sektorze OZE.

REKLAMA

Wybrane firmy zostały nagrodzone w  Konkursie Targowym, którego rozstrzygniecie miało miejsce podczas Wieczoru Wystawców i Uczestników – 8 listopada. Komisja Targowa rozpatrzyła zgłoszenia 12 firm i przyznała nagrody w następujących kategoriach: GRAND PRIX w kategorii PRODUKT TARGÓW  Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.  za wannę ocieplenia dla płyty fundamentowej; GRAND PRIX w kategorii INNOWACJA Śląski Klaster Drzewny Sp. z o.o. za drewno termowane; GRAND PRIX w kategorii NAJCIEKAWSZE STOISKO Tech Piec za najlepszą ekspozycję produktów; WYRÓŻNIENIE za PROMOWANIE ENERGO- OSZCZĘDNOŚCI I EKOLOGII Energetica Group Sp.  z o.o. za kompleksowe promowanie  wykorzystania energii odnawianej.

Odwiedzający Targi mieli okazję  wygrać atrakcyjne nagrody ufundowane przez Grupę MEDIUM Sp. z o.o. S.K.A. wydawcę miesięcznika Rynek Instalacyjny, Hotel B&B Wrocław Centrum, Magnes Media Sp. z o.o. wydawcę  miesięcznika Słowo Wrocławian, Świat Kominków, Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. wydawcę czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

Co więcej równolegle z Targami BUD-ECO zorganizowano II Konferencję Dolnośląski Dom Energooszczędny i Odnawialne Źródła Energii (DDE i OZE). Konferencja była dla naukowców niepowtarzalną okazję do zaprezentowania swoich prac badawczych, dała szansę zbudowania mostu między nauką a przemysłem. Podczas Konferencji przedsiębiorcy mogli skonfrontować swoje technologie oraz przedyskutować wprowadzane innowacje  z doświadczonymi reprezentantami środowisk naukowych i przedstawicielami najważniejszych firm działających w branży. Współdziałanie uczelni z firmami może doprowadzić w przyszłości  do powstania patentów i wdrożenia projektów, będących obiektem badań pracowników naukowych.

REKLAMA

 Zorganizowanie tych wydarzeń jednocześnie dało szansę na wymianę informacji między nauką a gospodarką oraz pozwoliło  pracownikom naukowym odpowiedzieć na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku budownictwa energooszczędnego.

Dodatkowo firmy działające na rynku budownictwa energooszczędnego zostały zaproszone do zaprezentowania się podczas panelu biznesowego Konferencji. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Güntera Schlagowskiego z Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej „Podstawy budownictwa pasywnego – dodatnio energetycznego. Czy opłaca się budować budynki pasywne?”.

Zakres tematyczny  BUD-ECO oraz DDE i OZE obejmował: architekturę zrównoważoną i energooszczędną (m.in. domy niskoenergetyczne, domy pasywne), materiały i technologie w budownictwie, systemy wytwarzania ciepła i energii (m.in. instalacje solarne, pompy ciepła, wytwarzanie prądu), inteligentne sterowanie i automatyka (m.in. domy inteligentne), przyjazne środowisko i instalacje (wentylacja, klimatyzacja, przesył i akumulacja ciepła, odzysk ciepła, rekuperatory), analizy, fundusze i wsparcie finansowe (wsparcie i programy unijne, lokalne, bilansowanie inwestycji), edukację i szkolenia. Niepodważalnym dowodem na to, że temat Odnawialnych Źródeł Energii jest coraz bardziej popularny w Polsce jest fakt, iż w wydanej  monografii, zawierającej prace prezentowane podczas dwóch dni Konferencji, znalazło się aż 40 artykułów.

W wykładach DDE i OZE wzięło udział ponad 160 wolnych słuchaczy, pracowników naukowych z 11 polskich uczelni (Politechnika Częstochowska, Krakowska, Poznańska, Śląska i Wrocławska, Wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny i Przyrodniczy, Uniwersytet Warszawski i Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Narodowe Centrum Badań Jakości Powietrza), reprezentujących 13 wydziałów (Architektury, Budownictwa, Inżynierii Środowiska, Krajobrazu, Urbanistyki, Prawa i Administracji, oraz Zarządzania, Informatyki i Finansów), dzięki czemu miała ona ogólnopolski charakter i bardzo szeroki zasięg oddziaływania.

Patronat honorowy nad III edycja Targów BUD-ECO 2013 oraz II Konferencją Dolnośląski Dom Energooszczędny i Odnawialne Źródła Energii objęli: Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. Roman Kołacz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Marek Bojarski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek – Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła – Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, dr hab. inż. Jan Danielewicz, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, Polska Izba Ekologii, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE – POLSKA, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o., Polska Akademia Nauk –  Komitet  Architektury i Urbanistyki .

Jako organizatorzy mamy nadzieję, że zarówno Targi jak i  Konferencja przyczynią się do rozwoju budownictwa tzw. zielonego lub zrównoważonego, które możemy już obserwować w wielu krajach wysokorozwiniętych. Uważamy, że tegoroczna edycja sprostała wymaganiom odwiedzających jak i organizatorów. Dziękujemy wszystkim za wsparcie oraz udział.
 
Organizator:
Agencja Reklamowa Wigor
www.wigor-targi.com
www.dde.wroc.pl