PORTPC: w 2013 roku polski rynek pomp ciepła wzrósł o 20%

PORTPC: w 2013 roku polski rynek pomp ciepła wzrósł o 20%
Źródło: pompacieplanazywo.pl

{więcej}Przeprowadzone przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) w styczniu br. badanie rynku jednoznacznie wskazuje na duży przyrost rynku pomp ciepła. To kolejny rok z rzędu, kiedy odnotowano znaczny wzrost sprzedaży i można przypuszczać, że będzie to jeden z najlepszych procentowych rezultatów w całej Europie.
 
W 2013 roku w Polsce sprzedało się o około 20 % więcej pomp ciepła w stosunku do poprzedniego  roku. Tak dobry wynik to przede wszystkim zasługa urządzeń korzystających z powietrza jako dolnego źródła ciepła. Przeprowadzone przez PORT PC badanie obejmowało pięć typów pomp ciepła: solanka/woda, woda/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, powietrze/woda oraz powietrze/woda tylko do c.w.u.


 
Na popularności w ostatnim czasie zdecydowanie zyskują powietrzne pompy ciepła.Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się pompy ciepła tylko do c.w.u. co pozwoliło na osiągnięcie wzrostu na poziomie ok. 40% w 2013 roku. Należy również wspomnieć, że poza największym przyrostem rynku jest to rodzaj urządzeń, których sprzedaje się najwięcej (około 7800 sztuk w 2013 roku). Stosunkowo  duży jest przyrost rynku pomp ciepła służących do ogrzewania budynków i ciepłej wody typu powietrze/woda, który wynosi około 26%. Pompy ciepła typu solanka/woda w dalszym ciągu wybierane są przez inwestorów jako jedno z najbardziej efektywnych energetycznie a zarazem najbardziej energooszczędnych rozwiązań do zapewnienia komfortu cieplnego w budynku. Ilość sprzedanych urządzeń tego typu w 2013 roku utrzymała się jednak na podobnym poziomie do poprzedniego roku.
 
Zdaniem Prezesa Zarządu PORT PC Pawła Lachmana rok 2013 można uznać za udany. „Widać, że pompy ciepła znajdują coraz większe zastosowanie. Jest to również wynik wzrostu zaufania do technologii. W 2014 roku należy się spodziewać jeszcze większego wzrostu rynku urządzeń sięgającego ponad 30%. Po tym jak w marcu 2013 Komisja Europejska w wydanej decyzji przedstawiła precyzyjne  korzystne sposoby rozliczania energii ze źródeł odnawialnych dla pomp ciepła,będzie możliwe większe wsparcie finansowe tych urządzeń np. poprzez nowy program NFOŚiGW „Prosument”. Jestem przekonany, że rok 2014 będzie w technologii grzewczej przełomowym dla rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce”-podsumowuje Paweł Lachman.
 
Według PORT PC całkowita liczba sprzedanych w 2013 roku pomp ciepła na polskim rynku wyniosła 15000 sztuk. W stosunku do krajów zachodnich jest to w dalszym ciągu rynek będący w początkowej fazie rozwoju, jednak perspektywy są bardzo obiecujące. Porównując 20% przyrost polskiego rynku pomp ciepła do 0,8% rynku niemieckiego mamy się czym chwalić. Warto jednak pamiętać, że rynek niemiecki to rynek rozwinięty. Co roku instaluje się tam ponad 70 000 pomp ciepła, dlatego też pomimo niewielkiego wzrostu rynku, nasi zachodni sąsiedzi traktują ubiegły rok jako bardzo dobry pod względem sprzedaży, biorąc pod uwagę wzrost cen energii elektrycznej w kraju. W Niemczech, podobnie jak w Polsce obserwuje się podobny trend – zainteresowanie powietrznymi pompami ciepła wzrasta. Dobre wyniki w ubiegłym roku odnotował także rynek pomp ciepła w Szwecji. Skandynawowie po przeprowadzonym badaniu oszacowali ogólny wzrost rynku na 4%, głównie za sprawą pomp ciepła zasilanych powietrzem wyrzutowym (+9%w skali roku).

REKLAMA


 
Po wprowadzeniuwe wrześniu 2013  roku przez Komisję Europejską nowych rozporządzeń etykietowania urządzeń grzewczych, pompy ciepła jako jedne z najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń otrzymają najwyższe klasy energetyczne (A+, A++, oraz w kolejnych latach A+++). Można się więc spodziewać w najbliższych latach w Polsce, znacznego wzrostu rynku pomp ciepła, szczególnie pomp ciepła typu powietrze/woda.

REKLAMA

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC)