Tropiciele Cząstek Stałych: startuje kampania o zanieczyszczeniach powietrza

Tropiciele Cząstek Stałych: startuje kampania o zanieczyszczeniach powietrza
Yannick_Bammert, flickr cc-by

{więcej}Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) rozpoczyna kampanię edukacyjną „Tropiciele Cząstek Stałych”. Jej celem jest informowanie o negatywnym wpływie cząstek stałych na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. FREE będzie także zachęcać do zmiany sposobu ogrzewania na niskoemisyjne, które nie powoduje powstawania tego typu zanieczyszczeń.
 
Według raportu Air Quality in Europe 2013, opublikowanego w październiku 2013 roku przez Europejską Agencję Środowiska, Polska znajduje się w niechlubnej czołówce państw Unii Europejskiej, w których najbardziej przekroczony został roczny dopuszczalny limit stężenia cząstek stałych w powietrzu. W tym samym raporcie podkreślono wyraźnie, że problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy w Europie nie tylko miast, lecz jest równie poważny na niektórych terenach wiejskich.
 
– Długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych. Kluczowym problemem są tutaj nowotwory płuc i choroby układu oddechowego, w tym astma i POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc  ̶  wyjaśnia dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, która jest jednym z partnerów kampanii.
 
Kampania edukacyjna adresowana jest do mieszkańców terenów wiejskich i podmiejskich, którzy ogrzewają domy węglem lub drewnem. – Spalanie tych paliw w piecach domowych to jedno ze źródeł powstawania cząstek stałych  – mówi Wojciech Waglowski, rzecznik Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE). – Chcemy wskazać, że istnieją alternatywne sposoby ogrzewania, które nie generują emisji cząstek stałych do atmosfery.
 
W trakcie kampanii organizowane będą m.in. patrole „Tropicieli Cząstek Stałych”, które w wybranych miejscach Polski zmierzą stężenie cząstek stałych w powietrzu. Mieszkańcy będą mieli także możliwość wykonania bezpłatnych badań medycznych.
 
Organizatorem kampanii jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich. Więcej informacji na temat kampanii i jej przebiegu znajduje się na stronie www.tropicieleczastekstalych.pl

REKLAMA

infomracja prasowa

REKLAMA