Poradnik odbiorcy energii elektrycznej. Czy można zrezygnować z faktur prognozowanych?

Poradnik odbiorcy energii elektrycznej. Czy można zrezygnować z faktur prognozowanych?
woodleywonderworks, flickr cc-by-2.0

{więcej}Poniżej prezentujemy czwartą z pięciu części poradnika pt. „co odbiorca energii elektrycznej wiedzieć powinien”. Część czwarta zatytułowana: „Co oznaczają skróty na fakturze, czy klient może zrezygnować z faktur prognozowych i płacić na bieżąco„. Na najczęściej zadawane pytania odpowiada Pani Marlena Skrzydłowska, dyrektor departamentu obsługi klientów PGE Obrót S.A.

– Co oznaczają skróty na fakturze? Co wpływa na wysokość rachunku za energię elektryczną?
 
– Symbol „E”  to energia  elektryczna. Wysokość zamieszczonej obok kwoty zależy od liczby zużytych kilowatogodzin.
 
Symbol  „D” dotyczy dystrybucji. Kwota za usługę dystrybucji zależy od trzech składników, do których należą:
         
a) Składnik zmienny – odzwierciedla koszty przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej sieciami wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

b) Składnik stały – ten składnik pokrywa koszty utrzymania urządzeń energetycznych w ciągłej sprawności do dostarczania energii bez względu na to, czy odbiorca korzysta z energii elektrycznej, czy też nie.

REKLAMA
REKLAMA

c) Opłata abonamentowa – to koszty ponoszone w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz ich kontrolą.
 
– Jakie czynniki są brane pod uwagę przy opracowywaniu faktury prognozowej?
 
– Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuży niż jeden miesiąc, dopuszczalne jest pobieranie opłat za energię elektryczną na podstawie prognozowanego zużycia energii.
 
Prognozowane zużycie ustala się na podstawie zużytych kilowatogodzin w analogicznym okresie roku poprzedniego.
 
Możliwość rozliczania klientów w oparciu o faktury prognozowe jest usankcjonowana rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy  Prawo energetyczne – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r.
 
– Czy Klient może zrezygnować z faktur prognozowych i płacić na bieżąco?
 
– Tak. Istnieje możliwość zmiany okresu rozliczeniowego na krótszy. W cyklach rozliczeniowych jedno- i dwumiesięcznych nie stosujemy faktur prognozowych.  Rozliczenia te zawsze odbywają się na podstawie wskazań licznika. Taki sposób rozliczania wiąże się jednak z wyższymi stawkami opłaty abonamentowej.
 
Jeśli klient zdecyduje się na taką formę rozliczenia, powinien zgłosić się do najbliższego Biura Obsługi Klienta, aby podpisać aneks do umowy.
 
– Często pojawia się wątpliwość przy okazji płatności faktur, która sprowadza się do pytania: czy przy ocenie terminowości wpłaty ważna jest np. data stempla pocztowego?
 
–  Liczy się data, kiedy na konto sprzedawcy energii wpłynie należność, a nie data nadania – na przykład – przekazu pieniężnego na poczcie lub data wpłaty dokonanej w jakiejś agencji finansowej.
 
Warto korzystać zatem z form płatności, które gwarantują szybkie przelanie pieniędzy. Zachęcamy do korzystania  z form płatności typu: przelew internetowy lub polecenie zapłaty oraz stałe zlecenie z konta osobistego w banku.
 
– Znajomy zmienił dostawcę energii elektrycznej i otrzymuje teraz dwie faktury. Dlaczego?
 
– Klienci PGE Obrót S.A. na  tzw. rynku historycznym (obszar, na którym PGE Obrót S.A. ma swoje historyczne korzenie) mają zapewnione udogodnienie w postaci usługi kompleksowej, czyli otrzymują tylko jedną fakturę: za zużytą energię elektryczną oraz za usługę dystrybucyjną, czyli przesył energii.
 
Ci, którzy zmieniają sprzedawcę otrzymują dwie faktury: osobno za zużytą energię, osobno za dystrybucję. Może wiązać się to zatem nie tylko z pewną niedogodnością jaką jest dochowanie terminów płatności obu faktur, ale także dodatkowymi opłatami za dokonanie dwóch płatności
 
– Co zrobić, jeśli zginęły mi faktury?
 
– Klient może zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta, w którym nieodpłatnie zostaną wydrukowane dla niego duplikaty faktur.
 
Klient może też skontaktować się z telefonicznym Biurem Obsługi Klienta – Contact Center. Tą drogą może poprosić o:
 
a) przesłanie blankietu wpłat na adres korespondencyjny
 
b) podanie swojego numeru konta Klienta, numeru faktury do dokonania wpłaty oraz wysokości wymaganej wpłaty

Klient może  również zgłosić zaginięcie faktur drogą elektroniczną. Po weryfikacji klienta duplikat faktur zostanie wysłany mu na adres korespondencyjny.
  
Już za tydzień w części piątej: możliwości rozwiązania problemu związanego z zaległymi opłatami, wstrzymanie i wznowienie dostaw energii.

Czytaj również: Poradnik odbiorcy energii elektryczne. Obsługa klienta, jak wygodnie płacić za zużytą energię.

Marlena Skrzydłowska, PGE Obrót S.A.