Ekoinnowacjedlafirm.pl: dzięki bezpłatnemu doradztwu firma z woj. pomorskiego oszczędzi na energii 50 tys. zł rocznie

Ekoinnowacjedlafirm.pl: dzięki bezpłatnemu doradztwu firma z woj. pomorskiego oszczędzi na energii 50 tys. zł rocznie
foto: Siemens press

{więcej}Biorący udział w naszym projekcie producent mebli z województwa pomorskiego dzięki skorzystaniu z naszego doradztwa i wskazaniu możliwych rozwiązań zmniejszających zuzycie energii ograniczy swoje koszty za energię o 35%, co odpowiada oszczędnościom na poziomie 50 tys. zł rocznie. Z naszych analiz wynika również, że jest możliwe osiągnięcie kolejnych oszczędności. 

Osiągnięcie powyższych oszczędności było możliwe dzięki skorzystaniu z bezpłatnego doradztwa dla firm z sektora MŚP prowadzonego przez ekspertów z dziedzin ograniczania zużycia energii, kogeneracji i fotowoltaiki w ramach unijnego projektu „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”.

Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw” to bezpłatne szkolenia oraz indywidulane doradztwo dla firm z sektora MŚP, dzięki któremu uzyskają one informacje jak mogłyby ograniczyć zużycie energii, a także jaki system kogeneracyjny i fotowoltaiczny może być dla nich optymalny. Z udziałem w projekcie nie wiążą się żadne koszty i obowiązki np. w zakresie konieczności wdrożenia proponowanych rozwiązań.

REKLAMA

Każdej firmie przysługuje do 27 godzin indywidualnego doradztwa, które możemy przeprowadzić w siedzibie firmy w dowolnym terminie i podczas którego nasi eksperci wykonają dla niej indywidualne plany ograniczenia zużycia energii oraz projekty instalacji kogeneracyjnych lub/i fotowoltaicznych. 

W ramach doradztwa z zakresu ograniczenia zużycia energii oferujemy m.in. 

– wskazanie sposobów na obniżenie kosztów zakupu energii średni o ok. 20% taniej od cen cennikowych,
– w razie potrzeby przygotujemy odpowiednie dokumenty na potrzeby dołączenia przedsiębiorstwa do danej grupy zakupowej,
– dopasujemy najkorzystniejszą grupę taryfową na podstawie analizy dotychczasowego zużycia.

W ramach doradztwa z fotowoltaiki lub/i kogeneracji oferujemy natomiast: 

REKLAMA

– zbadanie możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej lub/i kogeneracyjnej w danej firmie, 
– opracowanie projektu koncepcyjnego systemu PV/kogeneracyjnego dla danej firmy,
– pokazanie prognoz produkcji energii i zysków z tym związanych. 

Nasze działania nie wiążą się z ukrytymi kosztami i koniecznością podpisania długotrwałej umowy z nowym sprzedawcą energii.
Firma nie musi przeprowadzać zmian w układzie pomiarowym. Dodatkowo oferujemy też możliwość identyfikacji okresów zwiększonego poboru energii. Powyższe korzyści są dostępne dla każdego z uczestników projektu “Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”.
W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kwalifikacyjny dostępny na stronie projektu: www.ekoinnowacjedlafirm.pl 

Nasi lokalni koordynatorzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do projektu:
tel. + 61 827 09 89, e-mail: biuro@ekoinnowacjedlafirm.pl