Słowacja ogranicza wsparcie dla fotowoltaiki

Słowacja ogranicza wsparcie dla fotowoltaiki
Zen Solar press

Po wprowadzeniu hojnego systemu feed-in tariffs na Słowacji w ostatnim czasie w szybkim tempie przybywało instalacji fotowoltaicznych. Teraz słowacki rząd ogranicza wsparcie dla PV. {więcej}

Jeszcze w 2008 roku na Słowacji działało w sumie tylko 46 kW instalacji fotowoltaicznych. Po wprowadzeniu systemu feed-in tariffs ich skumulowana wielkość wzrosła do 145 MW w ubiegłum roku, a w tym roku ma przekroczyć 200 MW.

Dzięki wprowadzeniu taryf gwarantowanych preferencyjne ceny za sprzedaż zielonej energii przysługują operatorom nowych instalacji PV przez 15 lat, a inwestorzy w branży fotowoltaicznej mają zagwarantowany priorytetowy dostęp do sieci energetycznej, a przedsiębiorstwa energetycze są zobowiązane kupić wyprodukowaną przez nich energię.

REKLAMA

W ramach słowckiego systemu taryf gwarantowanych (feed-in tariffs), producenci energii w instalacjach fotowoltaicznych powstałych w ubiegłym roku za każdą wyprodukowaną kilowatogodzinę prądu otrzymują 0,3877 euro – w przypadku instalacji o mocy do 100 kW i 0,3826 euro – w przypadku instalacji powyżej 100 kW.

REKLAMA

W tym roku, w efekcie szybkiego wzrostu zainstalowanych mocy słowacki rząd ograniczył jendka system feed-in tariffs tylko do nowych instalacji poniżej 100 kW, dla których taryfy wynoszą obecnie ok. 0,25 euro/kWh.

Aby podłączyć do sieci energetycznej instalację o mocy przekraczającej 100 kW Słowacy muszą otrzymać specjalny certyfikat wydawany przez Ministerstwo Gospodarki. W tym roku otrzymanie takiego certyfikatu jest już jednak niemożliwe, ponieważ moc nowych intalacji PV w 2010 roku przekroczyła 120 MW.

Dochody na powyższym poziomie operatorom instalacji PV rząd w Bratysławie gwarantuje przez 15 lat, a inwetorzy w branży fotowoltaicznej mają zagwarantowany priorytetowy dostęp do sieci energetycznej, a przedsiębiorstwa energetycze są zobowiązane kupić wyprodukowaną przez nich energię.

W Krajowym Planie działań na rzecz OZE rząd w Bratysławie określił, że do 2020 roku na Słowacji powinno działać do 300 MW instalacji fotowoltaicznych. Dla porównania, w polskim Krajowym planie działań na rzecz OZE cel ten określono na poziomie zaledwie 3 MW.