Innogy Polska przejmie kontrolę nad Foton Technik

Innogy Polska przejmie kontrolę nad Foton Technik
Innogy Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o otrzymaniu wniosku od Innogy Polska dotyczącego zgody na przejęcie kontroli nad firmą Foton Technik działającą w segmencie mniejszych instalacji fotowoltaicznych.

O przejęciu większościowego pakietu udziałów w Foton Technik spółka Innogy Polska informowała już w 2016 roku.

Teraz Innogy Polska zgłosiła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar „koncentracji polegającej na przejściu z kontroli wspólnej na kontrolę sprawowaną w sposób wyłączny”.

REKLAMA

Jak tłumaczy UOKiK, Innogy Polska oraz Foton Technik „prowadzą swoją działalność niezależnie, co prowadzi do wykonywania tych samych czynności równolegle przez obie spółki”. – Połączenie tych działań przełoży się na zwiększenie atrakcyjności oferty sprzedażowej dla klientów poprzez zaoferowanie niższych, bardziej konkurencyjnych cen. Ponadto, planowana koncentracja będzie miała pozytywny wpływ na działalność Strony zgłaszającej z uwagi na zamierzone uzyskanie efektów synergii obszarów operacyjnych i sprzedażowych – czytamy w informacji UOKiK.

Ponadto jak tłumaczy Urząd, kontrola przejmowana jest w wyniku wygaśnięcia wraz z dniem 30 czerwca 2019 roku prawa przysługującego na mocy umowy spółki Foton Technik mniejszościowym udziałowcom – w tym spółkom zarejestrowanym na Cyprze – które uprawniało ich do powoływania członków zarządu.

UOKiK tłumaczy dalej, że na mocy umowy inwestorskiej z 2016 roku zawartej przez Innogy Polska z udziałowcami mniejszościowymi, Innogy zamierza dodatkowo nabyć pozostałą część udziałów w kapitale zakładowym Foton Technik, uzyskując prawo własności 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym i tym samym przejmując wyłączną kontrolę nad przejmowaną spółką.

REKLAMA

W ubiegłym miesiącu Innogy Polska informowało, że w wyniku ostatniego naboru wniosków o dofinansowanie do budowy mikroinstalaji fotowoltaicznych, prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy, spółka podpisała umowy na wykonanie ponad 450 domowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2,1 MWp.

Pozyskane przez Innogy Polska zamówienia na domowe instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,1 MW to dla tej spółki wzrost o ponad 100 proc. w stosunku do ubiegłorocznego naboru.

Innogy ma ponadto na koncie budowę, poprzez spółkę Innogy Renewables Polska, swojej pierwszej naziemnej farmy fotowoltaicznej w naszym kraju, która powstała w Nowym Stawie. Moc tej instalacji wynosi 594 kW, a realizacja tego projektu to efekt wygranej aukcji, którą Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w czerwcu 2017 roku.

Innogy Renewables Polska w naszym kraju eksploatuje ponadto 8 farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 242 MW, które zostały zrealizowane jeszcze w systemie zielonych certyfikatów. Natomiast w efekcie ostatniej aukcji z listopada 2018 r. spółka ma wybudować w nowym, aukcyjnym systemie wsparcia dwie farmy wiatrowe. Pierwsza powstanie w Żukowicach na Dolnym Śląsku, a jej moc wyniesie 33 MW, natomiast druga farma wiatrowa o większej mocy 52,2 MW powstanie w Dolicach w woj. zachodniopomorskim.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.