Sondaż IHS: 3 z 5 najpopularniejszych marek modułów PV to produkty z Chin

Sondaż IHS: 3 z 5 najpopularniejszych marek modułów PV to produkty z Chin
foto: Yingli Green press

{więcej}Firma konsultingowa IHS opublikowała raport „PV Module Customer Insight Survey”, w którym zawarła wyniki przeprowadzonego przez nią sondażu na temat opinii klientów dotyczących motywów, którymi kierują się oni przy wyboru modułów fotowoltaicznych. 

Badanie IHS zostało zrealizowane wśród instalatorów, dostawców modułów i deweloperów m.in. w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IHS, najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze modułów fotowoltaicznych, na który wskazali ankietowani, jest niezawodność modułów. 99% badanych wskazało na ten czynnik jako „bardzo ważny” lub „ważny”. 

REKLAMA
REKLAMA

Kolejnymi najważniejszymi czynnikami wskazanymi przez ankietowanych okazała się jakość oraz cena modułów. Jak informuje IHS, pierwszy z tych czynników był wskazywany częściej przez ankietowanych z rynków europejskich – Wielkiej Brytanii i Niemiec, a drugi – przez klientów z USA. 

– Podczas, gdy cena jest w dalszym ciągu kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze modułów, klienci wskazują też coraz częściej na wysoką wydajność – szczególnie na rynkach europejskich. To odzwierciedla rosnącą świadomość i coraz większą uwagę zwracaną na całkowite koszty eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych. (…) W miarę zmniejszania poziomów dopłat i stopy zwrotu IRR dla wszystkich typów systemów PV, coraz ważniejsza staje się cena za produkcję każdej kWh energii. Na innych rynkach – m.in. w USA – zachęty częściej przybierają formę grantów i ulg podatkowych, dlatego klienci skupiają się bardziej na koszcie początkowym – komentuje wyniki badań Stefan de Hann z IHS. 

Jak wynika ponadto z badania IHS, mniejsze znaczenie ma przywiązanie do marki modułów. Tylko niecałe 10% respondentów wskazało, że preferują trzymanie się jednej marki modułów. Przedstawiciele rynku PV przebadani przez IHS preferują głównie moduły z Chin. Wśród 5 najczęściej wymienianych marek modułów średnio 3 to moduły fotowoltaiczne produkcji chińskiej. Najczęściej wskazywanym producentem w badaniu w tym wypadku był chiński Yingli Solar, podczas gdy w przypadku wyłącznie rynku w USA najpopularniejszym producentem okazał się amerykański SunPower. 

gramwzielone.pl