Przydomowe instalacje fotowoltaiczne można już montować z niższym VAT-em

Przydomowe instalacje fotowoltaiczne można już montować z niższym VAT-em
Panasonic

Weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, w której oprócz regulacji zaostrzających system kontroli sprzedaży kotłów na paliwa stałe, uwzględniono także przepisy zmniejszające podatek VAT na przydomowe mikroinstalacje OZE oraz wyjaśniono kwestię opodatkowania dotacji przyznawanych na odnawialne źródła energii np. w programie Mój Prąd.

Dzięki wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 mogą już wykonać instalację fotowoltaiczną opodatkowaną stawką VAT 8 proc. w miejsce dotychczasowej stawki 23 proc. – już nie tylko na domowym dachu, ale także w dowolnym miejscu na terenie swoich posesji, o ile ta instalacja będzie funkcjonalnie związana z domem jednorodzinnym.

Wprowadzona regulacja zakłada zmianę ustawy o podatku VAT, w art. 41 ust. 12a, który otrzymał brzmienie:

REKLAMA

„Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich część (…) a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (z późniejszymi zmianami), funkcjonalnie z nimi związaną”.

Zmiana obejmuje też np. domowe pompy ciepła, które zostaną zainstalowane poza bryłą budynku mieszkalnego.

Walka z niską emisją

Efektem już obowiązującej noweli ustawy Prawo ochrony środowiska ma być ponadto ograniczenie importu oraz stosowanie kar za wprowadzanie na polski rynek tzw. kopciuchów, czyli kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają obecnych norm  środowiskowych.

Nowelizacja wskazuje instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe. Sprawdzane mają być m.in. zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp.

Jak podkreśla Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zmiany mają na celu zapewnienie instytucjom kontrolnym odpowiednich środków finansowych na przeprowadzanie laboratoryjnej weryfikacji spełniania norm.

MPiT szacuje, że na polski rynek trafia około 200–250 tys. kotłów na paliwa stałe rocznie. Dokładnych danych jednak brakuje ze względu na duże rozproszenie rynku i szarą strefę w handlu takimi urządzeniami, którą resort przedsiębiorczości ocenia się na 20-25 proc. rynku.

REKLAMA

–  Niestety wciąż spotykamy się z obchodzeniem istniejących przepisów. Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, że sprzedawcy nadal oferują urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Nowelizacja ustawy pozwoli istotnie ograniczyć to zjawiskoUszczelnienie systemu kontroli ma również ograniczyć nieuczciwą konkurencję, która reklamuje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne, posługując się fałszywymi świadectwami jakości kotłów lub sprzedając kotły bezklasowe pod innymi nazwami – komentuje minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

MPiT przypomina, że od lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, które w lutym zostało dodatkowo uszczelnione w drodze nowelizacji.

Dodatkowo nowa regulacja ma ograniczyć import z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA, będących stroną umowy o Europejskich Obszarach Gospodarczych – kotłów, które nie spełniają polskich wymogów. Producenci z tych krajów będą podlegać krajowym wymaganiom.

Nowelizacja wprowadza także obowiązek przyłączenia domów do sieci ciepłowniczej w przypadku występowania technicznych i ekonomicznych możliwości – o ile dany dom nie korzysta już z bezemisyjnego źródła ciepła – np. ogrzewania elektrycznego czy pompy ciepła.

Wcześniej w Prawie energetycznym zostało wprowadzone obligo podłączenia do sieci ciepłowniczej, ale tylko w przypadku efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, co w praktyce eliminowało z obliga w większości systemy ciepłownicze mniejszych miejscowości. 

Brak podatku od dotacji z Mojego Prądu

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadziła ponadto zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozszerzając zwolnienie z podatku PIT dla dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wcześniej zwolnione z PIT było tylko dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, natomiast po wejściu w życie znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska zwolnienie obejmuje także inne programy NFOŚiGW skierowane do osób fizycznych, w tym program dotacji na domowe instalacje fotowoltaiczne Mój Prąd.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.