Indie czeka boom na fotowoltaikę

Indie czeka boom na fotowoltaikę
T-Solar press

W obliczu spadku cen technologii operatorzy planowanych farm PV w Indiach wyprodukowaną energię chcą sprzedawać już nawet za ok. 0,20$ za kWh – prawie o 0,10$ taniej niż przed rokiem. {więcej}

W obliczu niepewności co do trendów na europejskim i amerykańskim rynku solarnym, uwaga globalnej branży PV coraz bardziej skupia się na Indiach – ogromnej i szybko rozwijającej się gospodarce, której rząd jest mocno zainteresowany wspieraniem inwestycji fotowoltaicznych. Na błyskawiczny rozwój rynku PV w Indiach, który w opinii choćby GTM Research będzie miał miejsce w najbliższych latach, będzie się składać kilka czynników. Wśród nich najważniejsze to spadek cen technologii solarnych, ogromne subsydia rządu w Dehli, a także coraz poważniejszy deficyt w zaopatrzeniu w energię elektryczną już teraz szacowany na 10-13% bieżącego popytu.

REKLAMA

Chociaż w ubiegłym roku w Indiach zamontowano zaledwie 54 MW instalacji solarnych, tylko w tym miesiącu władze tego kraju wydały pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 350 MW przy średniej cenie sprzedaży energii operatorom sieci energetycznych, którą zaproponowali inwestorzy, na poziomie 0,22$/kWh – o 0,09$ taniej niż w przypadku przetargów zrealizowanych rok wcześniej.

REKLAMA

Szacuje się, że w całym 2011 roku w Indiach przybędzie 1,6 GW instalacji fotowltaicznych, a rządowy plan rozwoju fotowoltaiki, tzw. National Solar Mission, daje gwarancję długookresowego wsparcia ze strony hinduskich władz.

Problemem stojącym na przeszkodzie szerszemu wykorzystaniu energetyki słonecznej w Indiach jest jednak słabo rozbudowana sieć energetyczna. Zdaniem dr Tobiasa Engelmeiera z firmy konsultingowej Bridge to India, niezbędne do przyciągnięcia nowych inwestycji fotowoltaicznych w Indiach jest ponadto opracowanie bardziej precyzyjnych map nasłonecznienia tego kraju.