Energy5 – spośród konkurencji wyróżniają nas osiągnięcia w B+R

Energy5 – spośród konkurencji wyróżniają nas osiągnięcia w B+R
Energy5

Jakość produktów oraz spełnienie wszystkich wymogów formalno-prawnych, dotyczących dopuszczenia oferowanych wyrobów na rynku budowlanym, jest dla Energy5 wartością nadrzędną. W związku z powyższym, w ramach przyjętej polityki firmy, dział badań i rozwoju nieustannie opracowuje zaawansowane technologicznie rozwiązania, odpowiadające potrzebom nowoczesnego budownictwa, nie zapominając o tym, aby zostały one poddane badaniom wymaganym przez obowiązujące normy.

W wyniku przeprowadzonych działań spółka otrzymała Krajową Ocenę Techniczną, obejmującą szereg badań „TYPU”, potwierdzających wymagane normami i prawem cechy techniczne. Otrzymany dokument był pierwszym etapem prac badawczo-rozwojowych, a rok 2019 był kontynuacją kolejnych ważnych dokonań w zakresie B+R. Początek nowego roku jest znakomitą okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnieć Energy5 w tym zakresie.

1. Firma przeprowadziła badania trwałości dla różnych zestawów wyrobów w zakresie możliwości zastosowania w klasie korozyjnej C5-i i C5-H. Wykonano testy dla rozwiązań dedykowanych również w zakresie zastosowania np. na terenach pokopalnianych siarki lub terenach kopalni soli.

REKLAMA

Rok 2019 to także kilkanaście tysięcy godzin, podczas których produkty Energy5 były poddawane badaniom w komorach odzwierciedlających najagresywniejsze warunki środowiskowe w przyspieszonym cyklu. W wyniku badań spółka otrzymała opinie Instytutu Techniki Budowlanej oraz szereg raportów.

 

Opinia techniczna ITB powstała na podstawie szeregu przeprowadzonych badań. 

 

 Raport z badań IMP – przykład.

2. Spółka wykonała kilkadziesiąt testów różnych konfiguracji systemów zamocowań do modułów fotowoltaicznych w tunelu aerodynamicznym. Otrzymane wyniki pozwalają na znaczne zredukowanie obciążeń balastowych np. w systemach AERO o kilkadziesiąt procent lub nawet do zera. Badania odbywały się przy prędkości wiatru do 39 m/s, co odpowiada około 140 km/h.

Tym samym firma Energy5 potwierdziła właściwości oferowanych produktów i posiadanie katalogu rozwiązań pozwalających na montaż instalacji fotowoltaicznych w miejscach, gdzie nie można zastosować mocowania mechanicznego lub dużych obciążań balastowych ze względu na małą nośność dachów lub jego pokrycia.

 

Badania systemu AERO w tunelu aerodynamicznym – przykład.

3. Dział badań i rozwoju Energy5 opracował nowe systemy AERO, które zostały poddane testom obciążeniowym od śniegu i wiatru w Instytucie Techniki Budowlanej. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym, nowe rozwiązania mogą być stosowane z bardzo małym obciążeniem balastowym lub bez niego.

Rozwiązania pozwalają na bardzo szybki i bezproblemowy montaż. Uniwersalność zastosowanych profili pozwala na łatwe dostosowanie kąta pochylenia modułu względem słońca.

Nowy system AEREO Energy5. 

REKLAMA

Raport z badań ITB nowego systemu AERO Energy5.

4. Inżynierowie działu B+R wdrożyli nowy system spinek do zamocowania modułów fotowoltaicznych w podkonstrukcjach naziemnych. Rozwiązanie pozwala na bardzo szybki montaż klem dociskowych bez potrzeby przytrzymywania nakrętek od spodu, co wcześniej mogło wymagać pomocy drugiej osoby;

Nowy zaczep klemy w profilach stalowych Energy5.

5. Firma wykonała kilkadziesiąt badań systemów konstrukcji z różnymi producentami modułów fotowoltaicznych dla potwierdzenia cech technicznych w zakresie nośności od obciążeń wiatrem i śniegiem.

6. Kolejnym etapem prac badawczych były testy wskazujące na wyższość niektórych procesów kształtowania elementów konstrukcyjnych pod kątem ochrony powłoki antykorozyjnej. W wyniku tych działań spółka zaopatrzyła się w nową technologię opartą na innowacyjnym parku maszynowym. Pozwoliło to na osiągnięcie znacznej przewagi w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego oferowanych produktów.

Wyciąg z badań AGH.

7. W sierpniu 2019 roku w kooperacji z siostrzaną spółką AGS przeprowadzono badania potwierdzające izolacyjność termiczną konsol do mocowania (także modułów fotowoltaicznych) na ścianach ocieplanych budynków. W kwietniu tego samego roku zakończono testy ogniowe potwierdzające spełnienie wymagań § 225 Warunków Technicznych w zakresie 120 minut.

W związku z powyższym firmy Energy5 oraz AGS jako jedyne na rynku dysponują systemem pasywnym, który w standardzie gwarantuje trwałość korozyjną C-5 i spełnienie wymogów § 225 WT w zakresie aż 120 minut.

 

Badania ogniowe w Instytucie Techniki Budowlanej.  

Ilość i zakres badań, uzyskanych raportów, certyfikatów oraz dokumentów dopuszczających rozwiązania Energy5 zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na rynku krajowym, ale również europejskim, a także z Rozporządzeniem Parlamentu Unii Europejskiej CPR 305/2011 potwierdza, że spółka Energy5 posiada szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie konstrukcji do montażu modułów fotowoltaicznych i pozostaje niekwestionowanym liderem w tym obszarze.

Co ważne, wszystkie rozwiązania wdrożone przez firmę są na bieżąco zastrzegane procedurami krajowymi oraz międzynarodowymi w zakresie ochrony własności intelektualnej.


artykuł sponsorowany