Wpis do rejestru małych instalacji zamiast koncesji dla farm PV do 1 MW

Wpis do rejestru małych instalacji zamiast koncesji dla farm PV do 1 MW
Belectric

Taki postulat sformułowało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej w piśmie skierowanym do Ministerstwa Klimatu. PSES wzywa do zniesienia obowiązku koncesjonowania farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, aby w ten sposób uprościć proces inwestycyjny, a także zmniejszyć obowiązki posiadającego ograniczone zasoby kadrowe Urzędu Regulacji Energetyki. 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej apeluje w liście do wiceministra klimatu i rządowego pełnomocnika ds. OZE Ireneusza Zyski o zniesienie obowiązku koncesyjnego dla realizowanych w systemie aukcyjnym projektów fotowoltaicznych o mocy do 1 MW – i wprowadzenie zamiast tego obowiązku uzyskania wpisu do prowadzonego przez URE rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Takie rozwiązanie może zmniejszyć formalności niezbędne do uruchomienia farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym. Urząd Regulacji Energetyki już wcześniej miał dużo pracy z wnioskami koncesyjnymi w związku ze zgłoszeniami dużej liczby projektów PV, które uzyskały wsparcie w systemie aukcyjnym.

REKLAMA

Aukcję z listopada 2018 r. wygrały 554 projekty fotowoltaiczne o mocy do 1 MW, natomiast aukcję z grudnia 2019  r. – 759 projektów, dla których inwestorzy – zgodnie z obecnym prawem – muszą uzyskać koncesję w ciągu dwóch lat od wygranej aukcji.  

PSES podkreśla, że URE już wcześniej nie posiadał wystarczających zasobów osobowych, aby sprawnie przeprowadzić postępowania dla takiej ilości wniosków, a teraz efektywność procedowania wniosków koncesyjnych spadnie w związku z ograniczeniami w pracy urzędników URE i dlatego Stowarzyszenie proponuje zmniejszenie formalności poprzez zastąpienie obowiązku uzyskania koncesji wpisem do rejestru małych instalacji prowadzonego przez URE.

W tym celu PSES zaproponował zmianę wpisanej do ustawy o odnawialnych źródłach energii definicji małej instalacji i zwiększenie zapisanego w niej progu 500 kW do 1 MW.

REKLAMA

Zgodnie z obecną definicją małą instalację rozumie się jako „instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW”.

Obecnie w rejestrze wytwórców energii w małych instalacjach OZE o mocy do 500 kW, który prowadzi Urząd Regulacji Energetyki, znajduje się 729 firm, przy czym niektóre z nich eksploatują po kilka instalacji. 

PSES zaznacza, że wnioskowi o zwiększenie maksymalnej mocy małej instalacji do 1 MW „nie sposób byłoby odmówić racjonalności” nawet w oderwaniu od pandemii koronawirusa.

Stowarzyszenie tłumaczy to zawartym w systemie aukcyjnym podziałem na koszyki do 1 MW i powyżej 1 MW, a ponadto zwraca uwagę na definicję działalności koncesjonowanej, która co do zasady ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub ze względu na inny ważny interes publiczny.

W odniesieniu do farmy słonecznej o mocy 800, 900 czy 100 kW, w przypadku której produktywność wynosi w przybliżeniu 950-1030 MWh rocznie, ciężko uznać, że jest to działalność, która ma szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli lub inny ważny interes publiczny – czytamy w piśmie skierowanym przez PSES do rządowego pełnomocnika ds. OZE.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.