Sunex celuje w krajowy rynek fotowoltaiki

Sunex celuje w krajowy rynek fotowoltaiki
Romulad Kalyciok, Sunex

Polski producent działający do tej pory przede wszystkim w obszarze kolektorów słonecznych i pomp ciepła, które wysyła głównie na eksport, zapowiada teraz ekspansję na krajowym rynku fotowoltaicznym. W pierwszym kwartale 2020 r. przychody wygenerowane w segmencie PV stanowiły już około 35 proc. ogólnych przychodów firmy kierowanej przez Romualda Kalycioka. 

Sunex to jedna z najstarszych polskich firm zajmujących się produkcją urządzeń w obszarze odnawialnych źródeł energii. Początkowo firma z Raciborza, która działa na rynku już od 2002 r., produkowała kolektory słoneczne, a później rozszerzyła swoją ofertę o pompy ciepła.

Teraz przy okazji publikacji raportu finansowego za pierwszy kwartał 2020 roku spółka notowana od 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych zapowiada ekspansję na krajowym rynku fotowoltaicznym.

REKLAMA

Spółka oferuje kompleksową obsługę inwestycji w fotowoltaikę, ale także jest producentem systemów montażowych dla instalacji PV. 

Sunex informuje, że fakt zwiększającego się zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi oraz ekologicznymi technikami grzewczymi w Polsce, chciałby wprost przełożyć na zwiększenie udziału w polskim rynku.

W roku 2019 około 68 proc. produkcji Sunex trafiło na rynki zagraniczne – głównie Europy Zachodniej.

Dominujący udział zagranicznej sprzedaży został utrzymany również w pierwszym kwartale br., w którym Sunex odnotował przychody na poziomie 19,96 mln zł wobec przychodów rzędu 14,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale br. zagraniczna sprzedaż wygenerowała przychody rzędu 11,67 mln zł wobec 10,09 mln zł przed rokiem.

REKLAMA

Przychody wygenerowane w segmencie fotowoltaiki wyniosły około 6,9 mln zł, a w segmentach kolektorów słonecznych i pomp ciepła w sumie około 3,6 mln zł. 

W raportowanym okresie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1,58 mln zł i był wyższy w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2019 o 30,8 proc.

W pierwszym kwartale 2020 r. na wynik zysku netto z działalności gospodarczej oraz na zysk netto po opodatkowaniu miała bardzo istotny wpływ wycena dokonana na dzień 31 marca2020 r. dotycząca niezrealizowanych różnic kursowych w następujących wysokościach: przychody z tytułu różnic kursowych niezrealizowanych: 107 tys. zł, koszty z tytułu różnic kursowych niezrealizowanych: 1,14 mln zł. Jak tłumaczy Sunex, ta wycena w głównej mierze dotyczy kredytów udzielonych spółce w walutach obcych, w tym kredytów długoterminowych.

W raportowanym okresie spółka kierowana przez Romualda Kalycioka kontynuowała rozpoczętą w 2018 r. inwestycję związaną z realizacją projektu rozbudowy mocy produkcyjnych wraz z wdrożeniem nowych wyrobów do oferty spółki. W pierwszym kwartale 2020 roku spółka dokonała na ten cel nakładów w kwocie 633 tys. zł.

Sunex zapewnia, że w związku z epidemią, „nie odnotował istotnych ekonomicznych skutków”. – W trudnym czasie spółka skupia przede wszystkim na bezpieczeństwie pracowników, współpracowników, klientów i dostawców oraz koncentruje się na zachowaniu ciągłości prowadzonej działalności na niezmienionym poziomie – czytamy w raporcie finansowym spółki.

W 2019 r. przychody firmy wyniosły 62,21 mln zł wobec przychodów na poziomie 57,5 mln zł w roku 2018 oraz 38,82 mln zł w roku 2017.

Ubiegłoroczny zysk netto wyniósł 4,44 mln zł wobec wyniku 1,8 mln zł rok wcześniej oraz 991 tys. zł w roku 2017.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.