DNB i EBI sfinansują budowę kilkudziesięciu farm PV w Polsce

DNB i EBI sfinansują budowę kilkudziesięciu farm PV w Polsce
Sun Investment Group

Dla obu banków będą to już kolejne kredyty przyznane na inwestycje w polskim sektorze energetyki odnawialnej. Jednocześnie dla DNB Bank Polska i Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest to pierwsze zaaangażowanie się w budowę farm fotowoltaicznych w naszym kraju.  

DNB Bank Polska oraz Europejski Bank Inwestycyjny przyznają kredyty w wysokości 164 mln zł na realizację portfela farm fotowoltaicznych w naszym kraju, których łączna moc wyniesie 65,5 MW.

Każdy z banków zapewnia 50 proc. długu uprzywilejowanego, natomiast udziałowcy kredytobiorcy, którym jest spółka Energy Solar Projekty sp. z o.o., wyłożą około 30 proc. łącznych środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

REKLAMA

Operacja jest objęta gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu inwestycyjnego dla Europy realizowanego pod wspólnym nadzorem EBI i Komisji Europejskiej.

Środki zostaną przeznaczone na budowę i eksploatację 66 niezależnych elektrowni fotowoltaicznych. Każda z nich będzie miała średnią moc znamionową nieprzekraczającą 1 MW. Wszystkie posiadają gwarancje sprzedaży energii w systemie aukcyjnym dzięki aukcji przeprowadzonej w 2018 r.

Inwestycje są realizowane w północno-zachodniej części kraju i obejmują cztery województwa, a instalacje zostaną podłączone do sieci należących do dwóch operatorów systemów dystrybucyjnych. Projekty mają zająć powierzchnię w sumie 120 hektarów i złoży się na nie 240 tys. modułów fotowoltaicznych.

W pierwszym roku funkcjonowania elektrownie fotowoltaiczne wytworzą łącznie około 68 GWh energii, co pozwoli zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla o 47 tys. ton. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej w ramach projektu w sumie będzie odpowiadać zużyciu generowanemu przez 19 tys. gospodarstw domowych.

Inwestorem jest Energy Solar Projekty sp. z o.o. – jednostka zależna funduszu Energy and Infrastructure SME Fund, którym zarządza specjalizująca się w tego rodzaju przedsięwzięciach litewska spółka Lords LB Asset Management.

Generalnym wykonawcą farm fotowoltaicznych należących do litewskiego funduszu będzie wywodząca się również z Litwy firma Sun Investment Group – to również jeden z najaktywniejszych inwestorów na polskim rynku PV.

REKLAMA

Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił program finansowania fotowoltaiki w Polsce już dwa lata temu. Do tej pory EBI nie informował jednak o przyznaniu kredytów na konkretne inwestycje w PV w naszym kraju i jest to pierwsza inwestycja tego rodzaju.

Łączna kwota finansowania udostępnionego przez EBI w ramach uruchomionego w 2018 roku kredytu programowego na realizację projektów w dziedzinie energii słonecznej w Polsce wynosi 450 mln zł. Celem kredytu programowego jest wspieranie małych i średnich elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, które – jak podkreśla Bank – korzystają z zabezpieczenia przychodów przed wahaniami cen w ramach krajowego systemu aukcji na energię ze źródeł odnawialnych.

Wcześniej EBI przyznał kredyty m.in. Polskiej Grupie Energetycznej na budowę farm wiatrowych wchodzących w skład projektu Klaster o docelowej mocy 97 MW. Dla tych projektów PGE zabezpieczyła gwarancje sprzedaży energii w aukcji z listopada 2018 r. Zakończenie budowy powinno nastąpić jeszcze w tym kwartale.

Fotowoltaika odgrywa istotną rolę w dekarbonizacji sektora energetycznego i jest w wielu krajach dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Polska nie jest tu wyjątkiem. Wprowadzony przez rząd system aukcyjny wzbudził ogromne zainteresowanie inwestorów krajowych i zagranicznych, co widać na przykładzie litewskiej spółki Lords LB Asset Management. Jest to pierwszy konkretny projekt finansowany przez EBI w ramach zatwierdzonego w 2018 roku kredytu programowego na rzecz energetyki słonecznej w Polsce. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości pojawią się kolejne takie inicjatywy – komentuje prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

To również pierwszy przypadek przyznania kredytów na finansowanie fotowoltaiki w Polsce przez DNB Bank Polska, który wcześniej finansował w naszym kraju m.in. budowę elektrowni wiatrowych.

Jako jeden z najbardziej aktywnych kredytodawców w polskim sektorze energetyki odnawialnej możemy wykorzystać naszą fachową wiedzę w tej dziedzinie, zdobytą w ramach kilku wcześniejszych projektów dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych, do opracowania efektywnej struktury finansowania. Nasz bank silnie angażuje się we wspieranie transformacji w kierunku gospodarki opartej na zielonych i zrównoważonych rozwiązaniach, dlatego rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce należy do naszych najważniejszych priorytetów – komentuje Artur Tomaszewski, prezes zarządu DNB Banku Polska.

Fundusz Energy and Infrastructure SME Fund został utworzony w 2016 roku. Jego działalność skupia się na inwestowaniu w projekty w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, rozwoju infrastruktury i współpracy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w państwach bałtyckich i w Polsce, a docelowa wartość pozyskanego kapitału to 75 mln euro.

Lords LB Asset Management obecnie zarządza 15 funduszami, w tym 12 funduszami nieruchomości, dwoma funduszami private equity oraz jednym funduszem inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych. Łączna wartość aktywów, którymi zarządzają te fundusze, przekroczyła na koniec grudnia 2019 roku kwotę 530 mln euro. Działalność utworzonej w 2008 roku spółki koncentruje się na strategiach inwestowania na rynku nieruchomości i niepublicznym rynku kapitałowym (private equity).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.