Columbus przejmuje projekty fotowoltaiczne o mocy 20 MW

Columbus przejmuje projekty fotowoltaiczne o mocy 20 MW
Columbus Energy

Columbus Energy S.A. zawarł umowy nabycia 100 procent udziałów w spółkach realizujących naziemne farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 20 MW. Columbus szacuje wartość tych farm PV po wybudowaniu na 70 mln zł.

Transakcje zostały zrealizowane na następujących warunkach:
– umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Greenprojekt 6 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW (2 projekty), o mocy do 1,5 MW (1 projekt) oraz do 2,0 MW (1 projekt) i posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1,179 mln zł,
– umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Greenprojekt 18 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych o mocach: do 1 MW (2 projekty) i o mocach do 0,250 MW i do 0,500 MW oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 584,2 tys. zł,
– umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Ecowolt 6 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych o mocach: do 1 MW (5 projektów) oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1,605 mln zł,
– umowa nabycia 100 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Ecowolt 7 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych o mocach: do 2 MW (2 projekty) oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1,275 mln zł,
– umowa nabycia 51 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Sun Energy Invest sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych o mocach: do 1 MW (2 projekty) i do 4 MW (1 projekt) oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji tych projektów, za łączną kwotę 1,225 mln zł.

W zamian za nabycie udziałów Columbius Energy ma zapłacić sprzedającym, po spełnieniu się warunków, o którym mowa umowach (uchwała wspólników poszczególnych spółek i uchwała zarządu tych spółek o wyrażeniu zgody na zbycie sprzedawanych udziałów), za ceny ustalone przez strony umów, przy czym średnio przeszło 80 proc. kwoty sprzedaży każdej z nabywanych spółek zostanie zapłacone w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umów.

REKLAMA

Strony postanowiły, że w przypadku, jeżeli sprzedający doprowadzą do uzyskania dodatkowych warunków przyłączenia lub podpisanej rynkowej umowy PPA dla projektu realizowanego przez Ecowolt 5 w zakresie między mocą przyłączenia 3,5 MW, a mocą przyłączenia określoną w pierwotnym brzmieniu umowy – tj. 12 MW – wówczas Columbus zapłaci sprzedającym należność stanowiącą iloraz z iloczynu mocy przyłączeniowej pomiędzy wartością 3,5 MW a 12 MW oraz kwoty 4 117 544,72 zł oraz liczby 12.

REKLAMA

W aneksie do umowy z Ecowolt 5  wskazano również, że sprzedający dołoży wszelkich starań w celu zwiększenia mocy na terenie zabezpieczonym umową dzierżawy, a spółka zapłaci za każdą ponadnormatywną moc uzyskaną w terminie 30 miesięcy od podpisania aneksu.

Strony postanawiły również, że jeżeli warunek opisany powyżej nie zostanie spełniony w ciągu 30 miesięcy od dnia podpisania niniejszego aneksu co do dodatkowych 6,5 MW mocy (łącznie 10 MW mocy), a Ecowolt 5 nie uzyska w tym terminie pozwolenia na użytkowanie farmy PV, sprzedający będą mieli prawo kupić wszystkie udziały w tej spółce za cenę stanowiącą równowartość całości płatności zapłaconych przez Columbus za te udziały powiększonej o wartość nakładów poniesionych przez Ecowolt 5 na projekt.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.