Ważne zmiany w inwestycjach w PV. Rząd pójdzie na rękę inwestorom

Ważne zmiany w inwestycjach w PV. Rząd pójdzie na rękę inwestorom
European Energy

W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii pojawiają się zapisy, które powinny ułatwić proces przygotowania projektów fotowoltaicznych. Jest mowa o podniesieniu mocy instalacji, dla których nie będzie potrzebne uzyskanie koncesji, do 1 MW, a ponadto mają zostać zmienione odstające od obecnych realiów, przyjęte jeszcze w 2003 roku regulacje z ustawy o planowaniu przestrzennym. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera przepisy, które nakazują ujęcie instalacji OZE o określonej mocy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy. 

Jak czytamy w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie”.

REKLAMA

Ministerstwo Klimatu teraz postanowiło dostosować przepisy tej ustawy dotyczące OZE do obecnych realiów rynku odnawialnych źródeł energii, proponując odpowiednie zmiany w opublikowanym wczoraj projekcie kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. 

Autorzy projektu zwracają uwagę, że ustawa o planowaniu przestrzennym w jej dotychczasowym brzmieniu „uniemożliwia posadowienie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW bez odpowiedniego uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, a co za tym idzie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które mogą być sporządzane dla tej gminy lub jej mniejszych obszarów”.

REKLAMA

Odpowiedzią ma być podniesienie zapisanej w ustawie o planowaniu przestrzennym mocy 100 kW do 500 kW dla urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem wolnostojących instalacji fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW, a także urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące.

– Propozycja wyłącza ww. ograniczenie dla urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące, do których zaliczają się między innymi najpopularniejsze urządzenia nadachowe, ale również droższe i bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV) – czytamy w uzasadnieniu do najnowszego projektu nowelizacji ustawy o OZE.

W opublikowanym wczoraj przez Ministerstwo Klimatu projekcie nowelizacji ustawy o OZE znalazł się zapis mówiący o wejściu w życie nowych regulacji z dniem 1 stycznia 2021 r. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.