Ochrona instalacji fotowoltaicznej na szóstkę

Ochrona instalacji fotowoltaicznej na szóstkę

Zmiana regulacji prawa budowlanego i konieczność konsultacji projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą PPOŻ to dobry krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa systemów PV. Wiele osób zajmujących się montażem nadal ma jednak problem z identyfikacją zabezpieczeń, które powinny znaleźć się w instalacji PV.  Jakie urządzenia powinna zawierać?

Po pierwsze: ograniczniki przepięć po stronie AC i DC

Podstawowym elementem ochrony instalacji PV są ograniczniki przepięć, czyli urządzenia, które chronią ją przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna (LEMP) oraz przepięciami indukowanymi i łączeniowymi. Powszechnie stosowanym zabezpieczeniem po stronie AC i DC są dwa typy ograniczników – typ 1 i 2.

REKLAMA

Ograniczniki typu 2 chronią instalację przez przepięciami indukowanymi.Ograniczniki typu 1, dzięki swojej zawansowanej budowie, są w stanie przenieść prąd piorunowy i uchronić instalacje przed skutkami wyładowań. Gdzie powinno się je stosować?

– Ogranicznik typu 1 należy montować w każdej instalacji elektrycznej, w której istnieje ryzyko lub prawdopodobieństwo przeniknięcia prądu piorunowego do instalacji fotowoltaicznej. Ryzyko można oszacować sprawdzając, czy dany budynek wyposażony jest w instalację odgromową oraz czy instalacja PV zachowuje z nią odpowiednie odstępy izolacyjne. Jeśli nie, należy stosować ograniczniki przepięć typu 1 – wyjaśnia Michał Niewiński, projektant instalacji fotowoltaicznych w firmie Soltec.

Podobnie jak w przypadku zabezpieczeń po stronie DC, po stronie AC również rozróżniamy dwa podstawowe typy ograniczników przepięć, a głównym czynnikiem ich doboru jest to, czy do instalacji może wniknąć bezpośrednio lub pośrednio prąd piorunowy. Ogranicznik typu AC powinien zostać dobrany również do odpowiedniego typu sieci – w zależności od tego, czy jest to sieć typu TN-C, TN-C-S lub TT.  Jest to jednak to zasada, którą powinien znać każdy wprawiony instalator.

Po drugie: odpowiednia ilość ograniczników i ich miejsce

Ograniczniki przepięć po stronie DC powinny zostać zamontowane możliwie najbliżej modułów fotowoltaicznych, a ich ilość odpowiada ilości MMPT falownika (zakładając że na jedno MPPT przypada jeden ogranicznik przepięć). Jest to ważna kwestia, często pomijana w instalacjach ze względu na koszt. Istotna jest także odległość między inwerterem a ogranicznikiem przepięć – jeżeli jest ona większa niż 10 metrów, to przy inwerterze należy dodać kolejny zestaw ograniczników. W większość będzie to ogranicznik typu 2.

Po trzecie: zabezpieczenia przed prądem wstecznym

Zabezpieczenia przed prądem wstecznym, czyli bezpieczniki topikowe lub diody blokujące, to element, który powinien być stosowany w instalacjach PV złożonych z trzech lub więcej połączonych równolegle stringów. Instalatorzy zazwyczaj pamiętają o tych zabezpieczeniach. Częstym błędem jest jednak stosowanie zbyt dużej ilości zabezpieczeń lub montowanie ich w złym miejscu.

REKLAMA

Po czwarte rozłącznik izolacyjny

Każda instalacja fotowoltaiczna powinna być wyposażona w rozłącznik po stronie DC. To rozwiązanie z kolei było bardzo często pomijane przez instalatorów. Dopiero zmiana prawa budowlanego sprawiła, że coraz więcej instalacji jest w niego wyposażana. W jakim celu stosuje się rozłącznik izolacyjny? To urządzenie bezpośrednio nie zwiększa bezpieczeństwa instalacji, ale daje możliwość odłączenia inwertera z sieci w przypadku pożaru, czy potrzeby oddania go do serwisowania.

Po piąte: wyłącznik nadprądowy

Wyłącznik nadprądowy posiada komorę gaszenia łuku elektrycznego. Odpowiednio dobrany zabezpiecza instalację fotowoltaiczną przed skutkami zwarć i przetężeń. Przy wyborze wyłącznika, należy uwzględniać maksymalny prąd urządzenia oraz obciążalność długotrwałą kabla czy selektywność zabezpieczeń. Czynników doboru tego wyłącznika jest znacznie więcej –  są to jednak podstawy, które powinien znać każdy instalator.

Po szóste: wyłącznik różnicowo-prądowy 

Wyłącznik różnicowo-prądowy wykrywa różnicę prądu pomiędzy przewodem fazowym a neutralnym, dzięki czemu stanowi zabezpieczenie przez porażeniem prądem elektrycznym i pożarem instalacji. Do instalacji fotowoltaicznych przeznaczone są wyłączniki prądowe o charakterystyce typu A lub B. Nie są to powszechnie stosowane zabezpieczenia instalacji, jednak zalecane przez wielu producentów falowników.

a o co chodzi z wyłącznikiem przeciwpożarowym?

– Ostatnie zmiany w prawie budowlanym, związane z uzgodnieniem projektów z rzeczoznawcą PPOŻ spowodowały dużo pytań związanych z obowiązkiem stosowania wyłącznika przeciwpożarowego. Czy każda instalacja powinna go zawierać? Sprawa jest prosta – należy stosować go tam, gdzie kubatura strefy pożarowej przekracza tysiąc metrów sześciennych – wyjaśnia Michał Niewiński, projektant instalacji fotowoltaicznych w firmie Soltec.

Interesuje Cię dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych? Chcesz wiedzieć więcej o dostępnych rozwiązaniach? Weź udział najbliższym w szkoleniu SOLACADEMY online i poznaj odpowiedzi na swoje pytania. Zapisz się >> 


artykuł sponsorowany