Warsztaty online: Dewelopment projektów fotowoltaicznych

Warsztaty online: Dewelopment projektów fotowoltaicznych

Zapraszamy na warsztaty on-line „Dewelopment projektów fotowoltaicznych”, które odbędą się 23 października 2020 r.

Warsztaty poświęcone są przedstawieniu dwóch rodzajów instalacji fotowoltaicznych, przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off-site) oraz instalacji przyłączonych bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii i wytwarzające energię na potrzeby tego odbiorcy (instalacje on-site). Do obu wyróżnionych rodzajów instalacji stosowane są odmienne regulacje, inny jest ich model biznesowy, inny sposób przyłączenia do sieci, a to wszystko rzutuje na odmienny proces dewelopmentu tych projektów.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi elementami procesu dewelopmentu, konkretnymi przykładami liczbowymi, regulacjami prawnymi wyznaczającymi proces dewelopmentu, a także jego praktycznymi uwarunkowaniami. 

REKLAMA

Nasza oferta szkoleń online nie odbiega jakością od naszych tradycyjnych stacjonarnych spotkań.

Szkolenia online realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych (przynajmniej mamy taką nadzieję), które pozwalają na obustronną komunikację między prowadzącym a uczestnikami. Podczas spotkania jesteście Państwo w stałej interakcji z prowadzącym, możecie Państwo swobodnie komunikować się z prowadzącym poprzez zadawanie pytań korzystając z mikrofonu na żywo, czy też w formie czatu. Oczywiście mają Państwo dostęp do materiałów, które są wyświetlane na Państwa ekranach, a po spotkaniu wysłane na maile w formie elektronicznej.

Program

9.00-9.15 Logowanie uczestników.

9.15-10.15 DWA MOŻLIWE RODZAJE INSTALACJI PV – ON SITE I OFF SITE

 • projekty on-site – przyłączone bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii,
 • projekty off-site – przyłączone do sieci dystrybucyjnej,
 • odrębne uregulowania prawne i regulacyjne (ograniczenia) dla obu rodzajów instalacji PV – co różni oba rodzaje projektów.

10.15-11.15 INSTALACJE PV W MODELU RYNKU ENERGII

 • sprzedaż energii z instalacji off-site – sposób sprzedaży, koszty i przychody; rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii,
 • sprzedaż energii z instalacji on-site – koszty i przychody, kalkulacja korzyści z tytułu budowy instalacji on-site (koszty dystrybucji, akcyza, koszty kolorowych certyfikatów); rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii,
 • instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia (tylko off site),
 • instalacje fotowoltaiczne jako element spółdzielni/klastrów (spodziewane zmiany),
 • instalacje fotowoltaiczne w systemie prosumenckim (dla prowadzących działalność gospodarczą).

11.15-11.30 Przerwa

11.30-12.30 PROCES DEWELOPMENTU INSTALACJI PV OFF-SITE

 • decyzja lokalizacyjna – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego vs warunki zabudowy – ograniczenia, wpływ na proces dewelopmentu,
 • zabezpieczenie praw do gruntu – powierzchnia potrzebna do realizacji projektu, klasa ziemi, odrolnienia, forma prawna zabezpieczenia praw do gruntu (zakup ziemi czy jej dzierżawa), ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi – wystąpienie o decyzję lokalizacyjną (w obu wariantach istnienia planu i braku planu; właściwe organy, potrzebne dokumenty, rodzaj projektu technicznego niezbędnego na tym etapie, czas trwania),
 • wystąpienie o decyzję środowiskową – czy potrzeba sporządzać raport oddziaływania na środowisko? Właściwe organy, potrzebne dokumenty, czas trwania,
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci – właściwi operatorzy sieci, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, koszty (zaliczki na poczet przyłączenia oraz opłaty),
 • uzyskanie pozwolenia na budowę – właściwe organy, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty (w tym projekt budowlany), uzgodnienia z innymi organami oraz podmiotami,
 • koncesja na wytwarzanie energii – kogo dotyczy? Właściwy organ, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, konsekwencje nieuzyskania koncesji, prawo do wytwarzania energii bez koncesji,
 • szczególne wymogi dla instalacji PV by mogła wystartować w aukcji.

12.30-13.30 PROCES DEWELOPMENTU INSTALACJI PV ON-SITE – różnice w stosunku od instalacji off-site

REKLAMA

 • co rozumiemy pod pojęciem instalacji on-site z punktu widzenia procesu dewelopmentu – czy potrzebna decyzja lokalizacyjna, czy potrzebna decyzja środowiskowa itd.,
 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – czy są niezbędne, kto występuje,
 • koncesja na wytwarzanie energii – czy niezbędna, kto występuje,
 • budowa instalacji on-site – formalne wymogi.

13.30–14.30 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący:

 • Grzegorz Skarżyński

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez  blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW. Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.

 • Przemysław Kałek

Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Szczegóły warsztatów na stronie organizatora >>

Pobierz formularz zgłoszeniowy >>

Kontakt i rejestracja

EUROCON

tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82, tel. kom. 503 123 570, e-mail: biuro@euro-con.pl.

Rejestracja on-line: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy

artykuł sponsorowany