Fotowoltaika tańsza od wiatru w kolejnych aukcjach w Niemczech

Fotowoltaika tańsza od wiatru w kolejnych aukcjach w Niemczech
Belectric

W Niemczech odbyły się kolejne, oddzielne aukcje dla inwestorów planujących budowę elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Po raz kolejny ceny zaoferowane w aukcji dla energetyki wiatrowej okazały się wyższe od cen z aukcji dla PV.

Federalna agencja Bundesnetzagentur poinformowała, że w najnowszej aukcji dla energetyki wiatrowej na lądzie inwestorzy zgłosili w sumie 89 projektów na łączną moc 768,95 MW w stosunku do zaoferowanego w aukcji wolumenu wynoszącego 825,52 MW. W tym trzy oferty wykluczono z uwagi na braki formalne.

Odnotowany w aukcji wiatrowej po raz kolejny niedobór ofert skutkował skutecznym złożeniem ofert, w których ceny były bliskie maksymalnej, możliwej do uzyskania ceny wynoszącej 62 EUR/MWh. Najniższe zgłoszone ceny wyniosły 56 EUR/MWh, a średnia dla wszystkich objętych wsparciem ofert wyniosła 61,1 EUR/MWh.

REKLAMA

We wcześniejszej tego rodzaju aukcji, w której wsparciem objęto 22 oferty na 284 MW wobec możliwych do zagospodarowania 367 MW, zabezpieczone przez inwestorów stawki za energię wyniosły od 61,7  EUR do 62 EUR.

Bundesnetzagentur odnotowuje przy tym nadpodaż w najnowszej aukcji ofert z regionów, w których wprowadzono odgórne limity na przyłączenie nowych farm wiatrowych z uwagi na duże nasycenie energetyki wiatrowej i ograniczone możliwości przyłączania do sieci nowych jednostek. Łączna moc projektów planowanych w takich lokalizacjach wyniosła 349,2 MW w stosunku do przyjętego w aukcji limitu 268,3 MW.

Najwięcej skutecznie zgłoszonych ofert dotyczy projektów realizowanych w landzie Szlezwik-Holsztyn (23 oferty na 108,5 MW), a także w Dolnej Saksonii (18 ofert na 234,7 MW).

W przeprowadzonej równolegle aukcji dla inwestorów planujących budowę naziemnych farm fotowoltaicznych o mocy od 750 kW do 10 MW zgłoszono 87 ofert na 393,3 MW, co było niemal 4-krotnie wyższym poziomem od przewidzianego do objęcia gwarancjami sprzedaży energii.

Finalnie wsparciem objęto 30 ofert na 103,14 MW, z czego 7 ofert z Bawarii zostanie zrealizowanych na gruntach rolnych – takiej możliwości nie ma w innych niemieckich landach, gdzie możliwość budowania farm PV jest wykluczona na tego rodzaju terenach.

REKLAMA

Zgłoszone ceny w zwycięskich ofertach wynoszą od 49,8 EUR/MWh do 53,6 EUR/MWh, a średnia cena to 52,3 EUR/MWh.

We wcześniejszej aukcji dedykowanej fotowoltaice, w której wsparciem objęto 75 ofert na 285 MW, zabezpieczone przez inwestorów stawki za energię wyniosły 48 EUR/MWh do 53,9 EUR/MWh, a średnia wyniosła 52,2 EUR/MWh.

Wcześniej Bundesnetzagentur rozstrzygnęła pierwszą, pilotażową aukcję, w której zwycięzcy nie otrzymywali prawa do 20-letnich rozliczeń sprzedawanej energii po cenie zgłoszonej w aukcji (model pay-as-bid), ale oferowali premie, które chcieliby uzyskać do energii sprzedanej na rynku. Ponadto ta aukcja została przewidziana dla projektów określanych jako innowacyjne – np. łączących wykorzystanie fotowoltaiki i magazynów energii, czy fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych.

W sumie do podziału w aukcji było 650 MW. Tymczasem wpłynęły 133 oferty na łączną moc 1095 MW. W tym 50 ofert na 130 MW dotyczyło wyłącznie technologii fotowoltaicznych, a 83 oferty na 785 MW związane były z projektami hybrydowymi.

Premie zgłoszone przez inwestorów, którzy zabezpieczyli wsparcie dla indywidualnych projektów, wynoszą od 9,6 EUR/MWh do 30 EUR/MWh, a średnia to 26,5 EUR/MWh.

W przypadku projektów hybrydowych średnie zabezpieczone przez inwestorów premie wynoszą od 19,4 EUR/MWh do 55,2 EUR/MWh, przy średniej 45 EUR/MWh.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.