Pierwsza emisja zielonych obligacji na polskim rynku PV

Pierwsza emisja zielonych obligacji na polskim rynku PV
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Spółka New Energy Investments z grupy Columbus Energy wyemitowała zielone obligacje o wartości 75 mln zł. Objął je Bank Ochrony Środowiska S.A., który ostatnio przyznawał też kredyty na farmy PV budowane przez spółki celowe Columbusa.

We wrześniu br. spółka New Energy Investments podpisała z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji zielonych obligacji na łączną kwotę 500 mln zł.

Columbus podkreśla w komunikacie, że zielone obligacje cieszą się rosnącą popularnością . Są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji mogą być przeznaczane na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Na świecie z tego rodzaju finansowania coraz częściej korzysta zarówno sektor prywatny, jak i publiczny, w tym rządy, samorządy czy spółki komunalne.

REKLAMA

Teraz w pierwszej przeprowadzonej przez spółkę z grupy Columbus Energy transzy emisji BOŚ objął obligacje serii A o wartości 75 mln zł.

– Pierwsza transza emisji zielonych obligacji jest zwieńczeniem wspólnych, wielomiesięcznych prac nad programem. Planujemy kolejne emisje już w najbliższych tygodniach. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy dużych akwizycji projektów farmowych o łącznej mocy 203 MW za ok. 40 mln euro. Nadal aktywnie poszukujemy nowych projektów na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy – komentuje Janusz Sterna, wiceprezes zarządu Columbus Energy S.A.

Columbus podkreśla, że emisja obligacji New Energy Investments Sp. z o.o. została przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi, opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA), a także w ramach obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP).

Ekologiczny charakter inwestycji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor Cicero Shades of Green AS z siedzibą w Oslo w ścisłej współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Columbus informuje, że środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 30 MW.

REKLAMA

W związku z zaangażowaniem środków uzyskanych z emisji zielonych obligacji realizacja projektów będzie cyklicznie poddawana audytowi i oceniana pod względem wpływu na środowisko.

– Kontynuujemy trend green banking, zaspokajając nowe potrzeby rynku. Program emisji zielonych obligacji spółki z grupy Columbus jest na to najlepszym dowodem, a udział Grupy BOŚ w jego realizacji potwierdza nasze kompetencje. Jestem przekonany, że kolejne przedsiębiorstwa już wkrótce zdecydują się na pozyskiwanie środków finansowych za pomocą tego rodzaju instrumentu – komentuje Wojciech Hann, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

– Najbliższe lata przyniosą wzrosty efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznych. Odpowiednie instrumenty finansowe, dzięki którym mogą powstawać, odgrywają ważną rolę w zmniejszeniu emisyjności gospodarki. Dzisiejsza emisja zielonych obligacji spółki New Energy Investments to kolejny krok w dynamicznym rozwoju polskiego przemysłu PV – komentuje cytowany w komunikacie Columbusa Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Columbus informował ostatnio, że obecnie wartość wybudowanych przez niego farm fotowoltaicznych wynosi około 45 mln zł, a cały portfel posiadanych projektów jest wyceniany na 3 mld zł, na co mają złożyć się farmy PV o mocy 1000 MW.

W ubiegłym miesiącu spółka kierowana przez Dawida Zielińskiego sfinalizowała zakup 100 proc. udziałów w spółkach celowych posiadających prawa do 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW –  w tym 3 projektów o łącznej mocy do 130 MW, a pozostałych o mocach do 1 MW. Transakcja opiewała na kwotę 37,83 mln euro.

W ciągu trzech kwartałów 2020 r. spółka notowana na giełdzie New Connect osiągnęła 468 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2019 r. Skonsolidowana wartość EBITDA za 9 miesięcy br. wyniosła 69,3 mln zł wobec 22,2 mln zł w całym 2019 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.