Columbus kupi projekty PV z wygraną aukcją. Podał cenę

Columbus kupi projekty PV z wygraną aukcją. Podał cenę
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Columbus Energy poinformował w komunikacie giełdowym o zawarciu umowy, która daje mu prawo zakupu projektów fotowoltaicznych o jednostkowych mocach do 1 MW, które miały zostać zgłoszone do wczorajszej aukcji.

Krakowska firma w ramach zawartej umowy przedwstępnej nabyła prawo do zakupu 100 proc. udziałów w maksymalnie 4 spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda.

Sprzedający zobowiązał się do zgłoszenia tych projektów do aukcji. Po zakończonej aukcji ma poinformować, które z projektów uzyskały prawo do rozliczeń w systemie aukcyjnym i po jakiej cenie. Wówczas Columbus będzie mieć 1,5 miesiąca na dokonanie wyboru zaoferowanych projektów.

REKLAMA

Cena sprzedaży udziałów w spółkach celowych (SPV) rozwijających te projekty zostanie obliczona jako iloczyn kwoty 135 tys. euro netto oraz liczby uzyskanych przez te spółki 1 MW mocy zainstalowanej, pomniejszony o dług netto SPV, powiększony o uiszczoną i nie zwróconą SPV kaucje wniesioną z tytułu aukcji oraz o zaliczkę wniesioną do operatora sieci na pokrycie kosztów przyłączenia.

Ponadto wynagrodzenie sprzedającego z tytułu umowy na wykonawstwo farm PV w formule EPC ma stanowić iloczyn kwoty 2,8 mln zł netto oraz liczby uzyskanych przez SPV 1 MW mocy zainstalowanej dla danego projektu, pomniejszony o iloczyn 135 tys. euro oraz liczby uzyskanych przez SPV megawatów.

Spółka Columbus Energy Finanse sp. z o.o. udzieliła podmiotowi powiązanemu ze sprzedającym pożyczki w kwocie 6 mln zł, z przeznaczeniem wyłącznie na sfinansowanie kaucji na poczet uczestnictwa we wczorajszej aukcji. Pożyczka jest zabezpieczona zastawami rejestrowymi na 100 proc. udziałów w 19 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych oraz poręczeniami złożonymi przez podmiot powiązany ze sprzedającym.

Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami ma nastąpić do 31 grudnia 2020 r., a Columbus Energy Finanse ma uzyskać korzyść z tytułu pożyczki w wysokości 1 proc. w skali miesiąca. 

REKLAMA

Ponadto obie strony mają utworzyć spółkę celową, w której Columbus będzie mieć 51 proc. udziałów. Sprzedający ma w tym przypadku zapewnić tej spółce możliwość nabycia projektów PV posiadających nie mniej niż 100 MW mocy wynikającej z uzyskanych przez te projekty warunków przyłączenia po cenie nie wyższej niż 45 tys. euro za każdy 1 MW mocy, z zastrzeżeniem, że te projekty nie będą obciążone zobowiązaniami osób trzecich i będą spełniać warunki rynkowe dla takich projektów w pozostałym zakresie.

Wcześniej w tym tygodniu Columbus Energy informował o przeprowadzeniu emisji pierwszej transzy tzw. zielonych obligacji o wartości 75 mln zł, które objął BOŚ Bank. Docelowo Columbus chce wyemitować obligacje o wartości 500 mln zł.

W ten sposób spółka kierowana przez Dawida Zielińskiego chce zwiększyć możliwości zakupu i realizacji kolejnych projektów PV.

W ubiegłym miesiącu Columbus sfinalizował zakup 100 proc. udziałów w spółkach celowych posiadających prawa do 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW –  w tym 3 projektów o łącznej mocy do 130 MW, a pozostałych o mocach do 1 MW. Transakcja opiewała na kwotę 37,83 mln euro.

W ciągu trzech kwartałów 2020 r. spółka notowana na giełdzie New Connect osiągnęła 468 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2019 r. Skonsolidowana wartość EBITDA za 9 miesięcy br. wyniosła 69,3 mln zł wobec 22,2 mln zł w całym 2019 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.