Wzrost przychodów generalnego wykonawcy farm wiatrowych i PV

Wzrost przychodów generalnego wykonawcy farm wiatrowych i PV
Onde

Należąca do grupy kapitałowej Erbud spółka Onde działająca wcześniej pod nazwą PBDI która specjalizuje się w generalnym wykonawstwie elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, w ubiegłym roku zwiększyła swoje przychody o ponad połowę.

W 2020 roku Grupa Erbud miała 2,228 mld zł przychodów, czyli nieco mniej (-3,7 proc.) niż w roku poprzednim. Największy wpływ na taki wynik miał spadek sprzedaży (-28,8 proc.) w segmencie kubaturowym w Polsce. W znacznej mierze został on zrekompensowany wzrostami za granicą (+91 proc.) czy przychodami Onde – generalnego wykonawcy odnawialnych źródeł energii, które zwiększyły się w ciągu roku o ponad 54 proc. do poziomu 586,3 mln zł.

Jeśli chodzi o nasze przychody, to warto spojrzeć na nie z perspektywy czwartego kwartału. Rosły one w tym okresie w Polsce i za granicą w dobrym tempie – odpowiednio +19 proc. r/r i +25% r/r. Nasz backlog na koniec 2020 r. pozwala optymistyczne oceniać perspektywy, jeśli chodzi o sprzedaż w najbliższym czasie – podkreśla Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

REKLAMA

Liczba kontraktów podpisanych w Grupie w ubiegłym roku wyniosła 231 i opiewała na kwotę ok. 2,5 mld zł. Portfel zamówień Grupy Erbud na koniec 2020 r. wart był ok. 2,555 mld zł, czyli o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Największy wzrost (+65 proc. r/r) nastąpił w przypadku portfela zamówień Onde, który na koniec roku wynosił 1,075 mld zł.

W 2020 roku skonsolidowany zysk brutto Erbudu wrósł o 32 proc., EBIT o 21 proc., a zysk netto zwiększył się aż o 44 proc.

Tak imponująca poprawa naszej rentowności to przede wszystkim efekt zmiany struktury sprzedaży. Zgodnie z naszą strategią zmniejszamy ekspozycję w najbardziej konkurencyjnych i nisko rentownych obszarach, a skupiamy się na projektach w przemyśle oraz, przez Onde, w OZE – czyli tam, gdzie mamy unikatowe kompetencje i możemy wypracować wyższe marże – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak.


W 2020 roku Erbud odnotował poprawę również w sytuacji bilansowej i płynnościowej. Erbud wypracował tym okresie 304 mln zł przepływów z działalności operacyjnej, co pozwoliło spłacić ok. 133 mln zł zadłużenia. W kasie spółki na koniec roku było 346 mln zł gotówki.

W ubiegłym roku trwały jednocześnie prace związane z wejściem Erbudu w nowy segment działalności, czyli produkcję i sprzedaż modułów drewnianych do budowy dużych obiektów komercyjnych i publicznych. Będą one oferowane w szczególności na rynku niemieckim.

To właściwie nieużywana w Polsce, a coraz popularniejsza w Europie technika budowy, która ma praktycznie same zalety: jest ekologiczna, ekonomiczna i pozwala na elastyczne remodelowanie czy przenoszenie tych obiektów – tłumaczy Radosław Górski, członek zarządu Erbudu, odpowiedzialny za rozwój nowego obszaru działalności.

REKLAMA

Nowy segment ma przynosić Grupie Erbud docelowo około 1,5 mld zł przychodów rocznie i ma wiązać się z nakładami inwestycyjnymi rzędu 80-100 mln zł potrzebnymi głównie do zbudowania fabryki i wyposażenia ich w zrobotyzowane linie produkcyjne.

Erbud rozważa obecnie, w jaki sposób finansować tę inwestycję. Możliwe jest przeprowadzenie transakcji finansowania dłużnego, pozyskanie inwestora dla Onde lub przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Onde – przy założeniu utrzymania kontroli Erbudu nad Onde.

Uważamy, że poziom rozwoju, jaki osiągnęło Onde, oraz doskonałe perspektywy rynkowe związane z europejską rewolucją w OZE, to mocne argumenty dla szerokiej grupy inwestorów. Jednak ponieważ Onde to „perła w koronie” Grupy Erbud, bierzemy pod uwagę jedynie sprzedaż relatywnie niewielkiego pakietu akcji, aby zachować pełną kontrolę nad spółką – mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes Erbudu.

Onde jest jednym z największych firm w segmencie budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej w Polsce – w szczególności farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Spółka była i jest obecnie zaangażowana w budowę farm wiatrowych o łącznej mocy 2456 MW. Natomiast w segmencie farm fotowoltaicznych Onde łącznie zbudowała i jest w trakcie budowy instalacji o mocy 185 MW.

Przychody w segmencie budownictwa dla OZE w 2020 r. stanowiły 82 proc. przychodów ze sprzedaży dóbr i usług Onde.

Erbud zaznacza, że część środków ze sprzedaży akcji Onde, jeśli do niej dojdzie, zostanie przeznaczona nie tylko na uruchomienie produkcji modułów, ale również na rozwój działalności serwisowej za granicą przez akwizycje.

Grupa kapitałowa Erbud jest największą grupą budowlaną w Polsce niebędącą częścią międzynarodowych holdingów. Spółka ma ponad 30-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 2,5 mld zł. Od 2007 roku spółka Erbud S.A. jest notowana na GPW w Warszawie.

Wśród ostatnich, najbardziej prestiżowych realizacji Erbud wymienia zespół elektrowni fotowoltaicznych Dobrcz / Mierki.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.