System SCADA: Monitoring farm fotowoltaicznych

System SCADA: Monitoring farm fotowoltaicznych
OpenEye SCADA

Jednym z dynamicznie rozwijających się kierunków pozyskiwania energii elektrycznej jest fotowoltaika, czyli metoda pozwalająca na konwersję promieniowania słonecznego w energię elektryczną, poprzez wykorzystanie paneli fotowoltaicznych.

„Energia ze słońca”, bo taki termin jest powszechnie stosowany, jest najprostszą metodą pozyskiwania energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, która obecnie jest w fazie dynamicznego rozwoju. Inwestorzy chętnie interesują się takim sposobem lokowania swoich funduszy, gdyż przy niewielkich kosztach operacyjnych, praktycznie bezobsługowym funkcjonowaniu, zapewniają sobie stabilny przychód na długi czas. Kluczowym stwierdzeniem w powyższym zdaniu jest „praktycznie bezobsługowe funkcjonowanie”.

Elektrownie fotowoltaiczne działają na podobnej zasadzie, niemniej są budowane z komponentów o bardzo zróżnicowanych funkcjonalnościach i jakości. W związku z tym podlegają różnym rodzajom uszkodzeń, a procesy ich starzenia są niejednorodne i często nieprzewidywalne. Część instalacji degraduje się dużo szybciej niż inne wybudowane w tym samym czasie.

REKLAMA

Elektrownia fotowoltaiczna w okresie swojego funkcjonowania ulegaja awariom i uszkodzeniom, co powoduje nieodwracalne i często wysokie straty finansowe. 

Na zagadnienie działania budowy i funkcjonowania farmy fotowoltaicznej możemy spojrzeć z dwóch stron.

Inwestorzy wierzą w to, że budując elektrownię PV, będzie ona pracowała bezobsługowo, najlepiej przez 25 lat, generując stabilne przychody, a wszystkie ewentualne problemy techniczne zostaną rozwiązane samoistnie poprzez wykorzystanie opłaconej długiej gwarancji. Nie mają wiedzy ani narzędzi, aby monitorować i zapewnić efektywność energetyczną swoich obiektów, w tym wymaganych, aby skutecznie egzekwować warunki gwarancji.

Z drugiej strony mamy wykonawcę elektrowni oraz dostawcę niezbędnych komponentów, który realizuje najkorzystniejszy ze swojego punktu widzenia plan minimum: sprzedać i jak najniższym kosztem przejść przez okres gwarancji. Dostarczane przez nich standardowe rozwiązania do nadzoru i monitorowania pracy elektrowni PV nie zapewniają pełnej informacji na temat stanu technicznego elektrowni oraz jej efektywności. 

Jakie korzyści oferuje OpenEye SCADA dla zarządzających farmą fotowoltaiczną?

Proponowane rozwiązanie OpenEye SCADA wraz z autorskim sterownikiem przemysłowym IoT PV Monitor (realizowanym wspólnie z Doratech), stanowi odpowiedź na potrzebę rynku związaną z koniecznością zapewnienia sprawności technicznej oraz efektywności energetycznej elektrowni PV.

System OpenEye SCADA – Realizowane funkcje

 • Wykrywanie trwałych oraz czasowych uszkodzeń inwerterów,
 • Wykrywanie niestabilności pracy inwerterów,
 • Sprawność przetwarzania DC / AC przez inwertery,
 • Auto inwentaryzacja inwerterów, w tym wersji ich oprogramowania,
 • Wsparcie lokalizacji uszkodzenia okablowania paneli PV,
 • Lokalizacja przepalenia bezpieczników łańcuchów paneli PV,
 • Wsparcie lokalizacji uszkodzonych paneli z dokładnością do około 20 sztuk,
 • Monitorowanie sprawności / wydajność grup paneli PV,
 • Długoterminowe monitorowanie procesu starzenia się paneli PV.

Efektywność procesu kontroli pracującej elektrowni PV, w celu zapewnienia najlepszych efektów w postaci stabilnej produkcji energii, wymaga od narzędzi monitorujących najwyższej dokładności i dużej stabilności pracy.

REKLAMA

W tym celu nasza platforma OpenEye SCADA wraz ze zintegrowanym sterownikiem IoT PV monitor została zbudowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, stosowanych w sektorze rynku IoT (Internet of Things). Dzięki temu jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym pobierać, przetwarzać i przechowywać informacje pozyskiwane z maksymalną częstotliwością, ze wszystkich kluczowych komponentów elektrowni.

Elektrownia PV to złożony organizm, składający się z wielu elementów, których dobór i współpraca przekładają się na efektywną pracę, a tym samym na stabilność generowanych przychodów. Dlatego OpenEye SCADA monitoruje wszystkie najważniejsze komponenty elektrowni, niezależnie od ich liczby, typu czy producenta. Posiadając informacje kompleksową, dokonuje ich automatycznej analizy i identyfikacji potencjalnych nieprawidłowości oraz eskalacji informacji do właściwych służb utrzymania.

Każda produkcja, w tym również produkcja energii elektrycznej, wymaga planowania. Najczęściej spotykane podejście do elektrowni PV jako bezpiecznej, stabilnej i bezobsługowej inwestycji nie przewiduje poprawy jej skuteczności poprzez planowanie.

OpenEye SCADA wykorzystuje potencjał zastosowanych nowoczesnych technologii i uruchamia strumieniowe przetwarzanie, mechanizmy integrujące pozyskiwane informacje z algorytmami sztucznej inteligencji, do przewidywania zdarzeń i planowania pracy naszej infrastruktury.

Dzięki temu, jesteśmy w stanie:

 • planować produkcję energii poprzez analizę profilu produkcji naszej elektrowni oraz informacji dot. lokalnej prognozy pogody,
 • planować rutynowe działania serwisowej, poprzez kontrolę parametrów statycznych ewidencyjnych urządzeń,
 • planować działania naprawcze na podstawie poprzez analizę zachowania monitorowanych elementów.

Sprawny i zweryfikowany w praktyce model działania powinien być powielany w celu maksymalizacji pozytywnych efektów jego funkcjonowania. Ponownie nowoczesność, która stoi za rozwiązaniem OpenEye SCADA, pozwala na dowolne rozszerzanie zakresu monitorowanych obiektów. Technologicznie przygotowana platforma, pracując w stabilnym, w pełni zabezpieczonym DataCenter, pozwala na podłączanie kolejnych elektrowni PV, bez jakiegokolwiek spadku jakości pracy, gwarantując zwielokrotnienie sprawdzonych mechanizmów monitorowania efektywności pracy obiektów.

OpenEye SCADA, dzięki scentralizowanemu podejściu, poprzez możliwość porównania funkcjonowania obiektów i ich komponentów składowych, dostarcza dodatkowych korzyści pozwalających sprawniej zarządzać obiektami i lepiej planować dalsze inwestycje.

Dowiedz się więcej: https://www.wasko.pl/scada-monitoring-farm-fotowoltaicznych/

 

artykuł sponsorowany