Największa farma fotowoltaiczna w Polsce zarobi 300 mln zł

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce zarobi 300 mln zł
Q Cells

W ubiegłym roku grupa ZE PAK SA rozpoczęła realizację dwóch dużych projektów inwestycyjnych związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Pierwszy to budowa kotłów zasilanych biomasą, natomiast efektem drugiego jest budowa ogromnej farmy fotowoltaicznej, która jeszcze w tym roku powinna zyskać miano największego tego rodzaju obiektu w naszym kraju.

Informacje na temat postępów jeśli chodzi o inwestycje w energetyce odnawialnej ZE PAK przekazał przy okazji publikacji danych finansowych za pierwszy kwartał 2021 r., w którym grupa energetyczna kontrolowana przez Zygmunta Solorza odnotowała stratę operacyjną w wysokości 8,1 mln zł (-4,4 mln zł przed rokiem) przy przychodach rzędu 462 mln zł (524 mln zł przed rokiem).

Transformację przynoszącego straty, bazującego dotąd na węglu biznesu ZE PAK wdraża obecnie poprzez dwie inwestycje w obszarze energetyki odnawialnej.

REKLAMA

Pierwszy projekt ZE PAK w obszarze produkcji zielonej energii zakłada przystosowanie kotła węglowego K-7 w elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Po modernizacji w Elektrowni Konin dostępna będzie generacja mocy około 2x 50 MWe z wykorzystaniem biomasy jako paliwa podstawowego. Źródło opalane biomasą posiada od 2024 roku kontrakt na 17-letni okres udziału w rynku mocy.

Drugi projekt ZE PAK w obszarze OZE to budowa ogromnej farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Brudzew. Na jakim etapie jest ta inwestycja?


Generalnym wykonawcą umowy na wybudowanie i uruchomienie w formule „pod klucz” elektrowni fotowoltaicznej o mocy znamionowej około 70 MWp jest konsorcjum firm Esoleo sp. z o.o. i PAK Serwis sp. z o.o.

Dotąd uzyskano wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, a także została zawarta umowa przyłączeniowa z firmą Energa-Operator SA.

REKLAMA

W grudniu 2020 roku zawarto umowę przeniesienia praw i obowiązków z umowy dotyczącej wybudowania i uruchomienia w formule „pod klucz” elektrowni fotowoltaicznej z ZE PAK SA na spółkę celową PAK-PCE Fotowoltaika sp. z o.o.

Na początku 2021 roku spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowę kredytu, na podstawie której udostępniono kredyt w łącznej kwocie do 160 mln zł. Spółka zobowiązała się do wniesienia udziału własnego ze środków własnych w wysokości co najmniej 20 proc. kosztów, ale nie mniej niż 52,8 mln zł. 

Natomiast w marcu PAK-PCE Fotowoltaika sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży energii z Polkomtel sp. z o.o. Umowa została podpisana na okres 15 lat z możliwością przedłużenia jej o kolejne 5 lat. Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej dotyczy całej generacji.

Jak zapewnia ZE PAK w najnowszym raporcie finansowym, budowa farmy fotowoltaicznej w gminie Brudzew jest już w znacznym stopniu zaawansowana.

Dostarczono i zamontowano główne urządzenia technologiczne (transformator wyprowadzenia mocy 110/20/20kV, stacje transformatorowe 20/0,8kV, okablowanie SN i nn), trwa przebudowa GPZ, a także montaż modułów fotowoltaicznych i inwerterów, systemu sterowania i nadzoru nad pracą farmy, systemu ochrony technicznej obiektów, instalacji uziemiającej i odgromowej oraz oświetlenia terenu.

Cała inwestycja ma być gotowa w ostatnim kwartale 2021 roku. Szacowany wolumen produkcji w pierwszym roku działalności wyniesie około 68 GWh energii elektrycznej.

Wyprodukowana energia będzie sprzedawana po stałej cenie, indeksowanej począwszy od 2023 roku o roczny wskaźnik inflacji. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii w skali 15 lat ma wynieść około 300 mln zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.