Photon Energy celuje w projekty fotowoltaiczne o mocy 5-15 MW

Photon Energy celuje w projekty fotowoltaiczne o mocy 5-15 MW
Photon Energy

Photon Energy opublikował strategię rozwoju na lata 2021-2024, której podstawą ma być rozbudowa portfolio aktywów fotowoltaicznych. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych planuje też rozwój projektu Photon Water mającego na celu rozwiązanie problemu, jakim jest wzrost zanieczyszczenia wód gruntowych, dzięki oczekującej na opatentowanie technologii nanoremediacji.

Do końca 2024 roku Photon Energy planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp, zwiększając powtarzalne strumienie przychodów z wytwarzania energii elektrycznej i usług wsparcia sieci.

Jednocześnie spółka zakłada rozszerzenie mocy portfela projektów fotowoltaicznych będących na różnych etapach przygotowania lub w procesie budowy, zarówno organicznie, jak i w ramach współpracy z partnerami, do 1,5 GWp, celem kontynuacji wzrostu po 2024 r.

REKLAMA

Photon Energy informuje w swojej strategii, że jeśli chodzi o region Europy Środkowej, w jego zainteresowaniu są projekty przede wszystkim o mocy 5-15 MW, których rozwój ma bazować na modelu komercyjnych umów PPA. Deweloper chce ponadto rozwijać projekty realizowane „za licznikiem” w lokalizacjach, w których jednocześnie znajduje się odbiorca.

Spółka podkreśla, że w osiągnięciu lepszych wyników w nowych, rynkowych modelach rozwoju fotowoltaiki pomogą jej kompetencje pozyskane dzięki inwestycji w polską firmę Lerta rozwijającą koncepcję tzw. wirtualnej elektrowni.

REKLAMA

Odpowiadając na pytanie portalu Gramwzielone.pl o udział w aukcjach na polskim rynku, podczas prezentacji ostatnich wyników spółki, CEO Photona Georg Hotar ocenił, że w perspektywie rosnących cen energii bazowanie na systemie aukcyjnym jest jedynie „planem B albo nawet C”. Więcej na ten temat w artukule: Photon Energy: Farmy PV na statycznych konstrukcjach to zły kierunek.W zaprezentowanej dzisiaj strategii Photon Energy zakłada ponadto dalszy wzrost potencjału segmentu EPC (projektowanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń) przy wykorzystaniu zdecentralizowanych rozwiązań wytwarzania energii oraz najnowszych technologii fotowoltaicznych i magazynowania.

Photon Energy ma także kontynuować rozwój w obszarze O&M (obsługa i utrzymanie ruchu instalacji). Do końca 2024 r. Photon Energy na bazie podpisanych kontraktów zamierza osiągnąć moc 1 GWp obsługiwanych elektrowni, własnych i klientów, w porównaniu z 300 MWp aktualnie.
 
Spółka zamierza także wykorzystać obecną skalę działalności poprzez uruchomienie platformy sprzedaży internetowej B2B, celem generowania dodatkowych przychodów z handlu modułami fotowoltaicznymi, falownikami, bateriami i innymi komponentami.
 
W celu zapewnienia finansowania niezbędnego do realizacji strategii Grupy, zarząd zamierza zaoferować inwestorom do 7 mln posiadanych akcji własnych, wycenianych obecnie na ok. 18 mln EUR.
 
Spółka deklaruje, że wpływy ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na przygotowanie nowych projektów fotowoltaicznych oraz wykonanie projektów doprowadzonych do fazy gotowości do budowy.
 
Wskazane dzisiaj cele Photon Energy zamierza sfinansować z przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, sprzedaży praw do projektów, refinansowania projektów, wpływów z obligacji,a także sprzedaży posiadanych akcji własnych. Zadłużenie ma być utrzymane na takim poziomie, aby wskaźnik kapitałów własnych utrzymywał się na poziomie powyżej 25 proc. przez okres realizacji strategii.
 
Zarząd spółki zakłada, że efektem realizacji strategii będzie osiągnięcie w 2024 r. 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r. Przy tym te szacunki nie uwzględniają oczekiwanego potencjału wzrostu z niedawno wdrożonej technologii nanoremediacji rozwijanej w ramach projektu Photon Water.
 
Głównym założeniem strategii rozwoju Photon Water jest dostarczanie wydajnych i opłacalnych rozwiązań w celu usunięcia PFAS ze środowiska. Usuwanie PFAS za pomocą remediacji bez konieczności pompowania, przemieszczania gruntu ani procesów utylizacji jest unikalne w skali globalnej. Potwierdzeniem dokonań w tej dziedzinie jest zawiązana w ubiegłym roku współpraca z australijskim Ministerstwem Obrony, która ma na celu zademonstrowanie i zweryfikowanie tej technologii. Po zakończeniu fazy próbnej Photon Water spodziewa się komercjalizacji technologii.

– Zakładamy, że rozwój własnych mocy wytwórczych będzie napędzany rosnącą liczbą projektów fotowoltaicznych, rozwijanych we własnym zakresie lub poprzez akwizycje. Nie wykluczamy ponadto współpracy z partnerami. Zabezpieczenie praw do projektów fotowoltaicznych i aktywne udział w pracach deweloperskich już na początkowych etapach rozwoju zapewnią nam pełną kontrolę nad przedsięwzięciami, optymalizację ekonomiczną, a w efekcie i maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji – komentuje Georg Hotar, CEO Photon Energy.
 
Photon Energy zakończył rok 2020 z całkowitymi przychodami w wysokości 28,258 mln EUR, co oznaczał spadek o 6,3 proc. rok do roku. Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży technologii – 27,8 proc. rok do roku, co spółka tłumaczyła trudnym otoczeniem w związku z pandemią, firma odnotowała wyraźny wzrost przychodów z wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 17,6 proc. rok do roku.
 
Photon poprawił roczny wynik EBITDA do 8 440 mln EUR (+ 6,3 proc. rok do roku) dzięki korzystniejszej strukturze przychodów i poprawie marży brutto we wszystkich segmentach działalności. Mimo wzrostu wyniku EBITDA Photon odnotował w 2020 roku stratę w wyniku EBIT w wysokości 0,142 mln EUR w porównaniu z zyskiem rzędu 5,382 mln EUR w 2019 roku. Tę stratę firma tłumaczyła zwiększonymi kosztami związanymi z dewelopmentem nowych projektów fotowoltaicznych.
 
W pierwszych trzech miesiącach tego roku Photon Energy wypracował przychody na poziomie 4,57 mln EUR – z czego przychody w zakresie generacji energii elektrycznej wyniosły 2,94 mln EUR. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody dewelopera wyniosły odpowiednio 5,31 mln euro i 2,92 mln EUR.
 
EBITDA Photona za pierwszy kwartał sięgnęła 0,22 mln EUR wobec wyniku na poziomie 1,4 mln euro przed rokiem. Firma zanotowała jednocześnie stratę netto wynoszącą 3,17 mln euro wobec straty na poziomie 1,7 mln EUR w pierwszym kwartale 2020 r.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.