POBE za bilansowaniem prosumentów 1:1

POBE za bilansowaniem prosumentów 1:1
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Zrzeszające organizacje z obszaru OZE i efektywności energetycznej Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej wezwało do przyjęcia zawartego w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o OZE, który do Sejmu skierowała Jadwiga Emilewicz, nowego mechanizmu rozliczeń prosumentów w ramach bilansowania 1:1 w miejsce dotychczasowego systemu opustów. Zdaniem POBE, taki system powinien być stosowany dłużej niż chce Ministerstwo Klimatu, które poparło propozycję zgłoszoną przez Emilewicz.

Zawarta w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii zgłoszonym przez posłów reprezentowanych przez Jadwigę Emilewicz propozycja zmiany systemu rozliczeń nadwyżek energii wytwarzanej przez prosumentów zakłada zwiększenie opustu do 1:1 i stosowanie go tylko dla rozliczeń dotyczących zużycia energii elektrycznej – w miejsce aktualnego systemu opustów 1:0,7 lub 1:0,8, który obejmuje nie tylko zużycie energii, ale także zmienną część opłaty dystrybucyjnej.

Podczas pierwszego czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy  OZE, który zawiera tę propozycję, pomysł bilansowania prosumentów 1:1 zyskał poparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które wcześniej zaproponowało inne rozwiązanie polegające na zastąpieniu dotychczasowych opustów systemem sprzedaży nadwyżek energii po średniej cenie z rynku hurtowego.

REKLAMA

Resort klimatu nie poparł przy tym innej propozycji zawartej w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o OZE, która zakładała 15-procentowy rabat na dystrybucję dla prosumentów objętych nowymi zasadami bilansowania.

Ministerstwo Klimatu zaproponowało ponadto wdrożenie, po wygaszeniu opustów 1:1, nowego systemu rozliczeń prosumentów polegającego na tzw. net-billingu.

Podczas pierwszego czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy o OZE wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE, Ireneusz Zyska, ocenił, że model rozliczeń 1:1 powinien zostać przyjęty, ale tylko czasowo, a konkretnie powinien obowiązywać do końca 2023 r. i wówczas powinien zostać zastąpiony net-billingiem.

Więcej na ten temat tej propozycji w artykule: Net billing, czyli nowy pomysł rządu na rozliczenia prosumentów.REKLAMA


Zaproponowany termin zakończenia opustów i przejścia na net-billing na przełomie 2023 i 2024 r. ma być – według Ministerstwa – związany z terminem obligatoryjnego wejścia w życie dyrektywy 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej – nazywanej dyrektywą rynkową.

Teraz poparcie dla modelu bilansowania 1:1 wyraziło zrzeszające organizacje z branży OZE i efektywności energetycznej Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej, apelując jednak w stanowisku skierowanym do Ministerstwa Klimatu o zastosowanie tego modelu rozliczeń nie do końca 2023 r., jak zaproponował resort, ale przynajmniej do końca 2025 r.

Jak zapewnia Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej, zaproponowany system rozliczania prosumentów jest „stosunkowo prosty i nieskomplikowany oraz sprawiedliwy społecznie”.

Ponadto, jak argumentuje POBE, mechanizm bilansowania energii 1:1  jest zgodny z dyrektywą o odnawialnych źródłach energii (RED II), a zapisane w nim przeniesienie pełnych kosztów dystrybucji na prosumentów jest zgodne z dyrektywą rynkową.

– Zaproponowany model zapewni wiele korzyści. Jest stosunkowo prosty i nieskomplikowany w rozliczaniu, a zarazem sprawiedliwy społecznie, gdyż równoważy koszty pomiędzy energią wyprodukowaną, a pobraną. Zaproponowane rozwiązanie ma szansę zapewnić dokładne dopasowanie mocy instalacji do zapotrzebowania, zapobiegając przewymiarowaniu mikroinstalacji OZE. Jest to również zrównoważone ekonomicznie rozwiązanie, gdzie pokrycie opłat dystrybucyjnych przez użytkowników nie generuje dodatkowych kosztów dla spółek obrotu – czytamy w stanowisku POBE.

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej zrzesza 11 organizacji branży odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Wśród członków POBE są: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR, a także Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.