Wkrótce nabory wniosków o dotacje na fotowoltaikę z Agroenergii

Wkrótce nabory wniosków o dotacje na fotowoltaikę z Agroenergii
Avancis

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął już przyjmowanie wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii, które zrealizują rolnicy. Na razie prowadzony jest nabór tylko w drugiej części programu Agroenergia, w której dofinansowanie może objąć projekty związane z budową biogazowni i elektrowni wodnych. Nabór wniosków w pierwszej części Agroenergii, w której będzie można pozyskać dotacje m.in. na montaż fotowoltaiki, powinien wystartować już niebawem.

Najnowsza edycja programu Agroenergia została podzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dwie części.

W pierwszej części dofinansowanie będzie można pozyskać na instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, czyli nieprzekraczającej ustawowego progu dla mikroinstalacji, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej.

REKLAMA

Natomiast w drugiej części Agroenergii, w której NFOŚIGW przyjmuje wnioski już od kilku tygodni, dofinansowanie można pozyskać na biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.

Kiedy wystartuje nabór wniosków o dofinansowanie w pierwszej części programu? Będzie to zależeć od uruchomienia odpowiednich procedur przez poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nawiążą w tym celu współpracę z NFOŚiGW.

O ile bowiem wnioski o dofinansowanie z drugiej części Agroenergii Narodowy Fundusz przyjmuje bezpośrednio, to na realizację pierwszej części środki z NFOŚiGW zostaną przekazane do wojewódzkich funduszy, które przeprowadzą indywidualne nabory.

Nabór wniosków o udostępnienie środków dla wfośigw został zakończony pod koniec lipca. Zgłosiły się wszystkie wojewódzkie fundusze. Decyzję o udostępnieniu środków dla poszczególnych funduszy zarząd NFOŚiGW podjął 9 sierpnia.

Jak dowiedzieliśmy się w Narodowym Funduszu, zawarcie stosownych umów planowane jest w drugiej połowie tego miesiąca. To umożliwi wojewódzkim funduszom uruchomienie naborów dla beneficjentów końcowych.

– Decyzje o ogłoszeniu naborów wniosków dla beneficjentów końcowych będą podejmowały indywidualnie poszczególne wfośigw, co prawdopodobnie nastąpi jeszcze w trzecim kwartale – poinformowało nas biuro prasowe NFOŚIGW.

Jaka wysokość dotacji?

Beneficjentami dofinansowania z drugiej edycji Agroenergii mogą być osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha i które prowadziły osobiście gospodarstwo co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć także osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, a także co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadziły działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

W pierwszej części Agroenergii dofinansowanie zostanie przyznane w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię o mocy 10-30 kW (ale nie więcej niż 15 tys. zł), a także do 13 proc. w przypadku większych instalacji o mocy 30-50 kW – ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej (fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ) maksymalne dofinansowanie zostanie wyliczone na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno, a ponadto przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Dofinansowanie do magazynu energii może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany takiego urządzenia nie może przekroczyć 50 proc. kosztów źródła wytwarzania. 

Reklama

REKLAMA

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

W tej części nabór wniosków będzie prowadzony przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które otrzymają na ten cel środki z NFOŚiGW. Na razie nie został ogłoszony termin rozpoczęcia naboru wniosków. Konieczne jest jeszcze podpisanie umów między NFOŚiGW i poszczególnymi wojewódzkimi funduszami, i dopiero później możliwe będzie uruchomienie naborów.

Natomiast w drugiej części Agroenergii będzie można pozyskać dotacje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1,8 mln zł dla źródeł o mocy do 150 kW, 2,2 mln zł dla źródeł o mocy 150-300 kW, a także nie będzie mogło przekroczyć kwoty 2,5 mln zł, jeśli inwestor zawnioskuje o wsparcie do budowy instalacji o mocy 300-500 kW. Do tego zostaną udostępnione preferencyjne pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki może być preferencyjne (WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 proc. w skali roku) lub może zostać ustalone na warunkach rynkowych.

Dodatkowo w tej części przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Dofinansowanie wypłacane będzie w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji nie będzie obligatoryjne złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki.

Do podziału 200 mln zł

Całkowity budżet programu Agroenergia wynosi 200 mln zł. Ta suma obejmuje jednak również wnioski z poprzedniego, pierwszego naboru, który odbył się w 2019 r.

Jak poinformował nas NFOŚiGW, w ramach pierwszego naboru zawarto do początku sierpnia 203 umowy na łączną kwotę 11,9 mln zł. Kolejnych 27 umów na kwotę 2,3 mln zł było „w podpisie” u beneficjentów, natomiast w odniesieniu do 36 projektów zostały już przygotowane umowy opiewające na kwotę 2,8 mln zł.

W sumie zarząd NFOŚiGW podjął do początku sierpnia uchwały o udzieleniu dofinansowania dla 266 projektów. Serwis prasowy Funduszu zaznacza, że dla 70 następnych projektów prowadzony był jeszcze proces negocjacyjny, a w ich przypadku kwota dofinansowania może wynieść około 12,2 mln zł.

Budżet aktualnego naboru w drugiej części Agroenergii przeznaczonej dla biogazowni i hydroelektrowni został ustalony na 74,5 mln zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano alokację 48,4 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania do podziału jest 26,1 mln zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.