Dotacja na fotowoltaikę w Warszawie kilkukrotnie wyższa niż w Moim Prądzie

Dotacja na fotowoltaikę w Warszawie kilkukrotnie wyższa niż w Moim Prądzie
Soltech Energy

W Warszawie wystartował kolejny nabór wniosków o dotacje na montaż odnawialnych źródeł energii. Dotacja na prosumencką instalację fotowoltaiczną może być nawet 5-krotnie wyższa niż w programie Mój Prąd, a jeszcze większą dotację można otrzymać na montaż pompy ciepła.

Jak co roku z początkiem września Urząd m.st. Warszawy rozpoczął nabór wniosków o dotacje na ekologiczne inwestycje w domach mieszkańców – w tym na montaż odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych.

Zasady przyznawania dotacji reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. Zapisano w niej, że wysokość dotacji na pokrycie rzeczywistych kosztów inwestycji polegających na modernizacji kotłowni w nieruchomościach, które są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy poprzez trwałą ich likwidację i zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii, w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, może wynieść w przypadku wniosków składanych w 2021 roku maksymalnie 90 proc. poniższych kwot (w przyszłym roku będzie to już maks. 70 proc.):

REKLAMA

a) 30 000 zł – w przypadku wykonania instalacji powietrznej pompy ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia,

b) 40 000 zł – w przypadku wykonania instalacji gruntowej pompy ciepła, ale nie więcej niż 6 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia,

 c) 30 000 zł – w przypadku wykonania indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej,

d) 12 000 zł – w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, lub e) do 10 000 zł – w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną,

f) 15 000 zł – w przypadku wykonania instalacji kolektorów słonecznych zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł za każdy m2 powierzchni czynnej urządzenia,

g) 15 000 zł – w przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, o którym mowa w lit. a, b i e, ale nie więcej niż 5 000 zł za każdy kW mocy urządzenia,

h) 15 000 zł – w przypadku wykonania instalacji turbin wiatrowych zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, ale nie więcej niż 5 000 zł za każdy kW mocy urządzenia,

i) 10 000 zł, ale nie więcej niż 100 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, ogrzewanej przez likwidowany kocioł lub palenisko na paliwo stałe albo olej opałowy – w przypadku wykonania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w związku z modernizacją systemu ogrzewania.

Dla pozostałych podmiotów, które złożą wnioski o dofinansowanie w tym roku, dotacja może wynieść maksymalnie 90 proc. poniższych kwot:

a) 40 000 zł – w przypadku wykonania instalacji powietrznej pompy ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia

b) 50 000 zł – w przypadku wykonania instalacji gruntowej pompy ciepła, ale nie więcej niż 6 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia

c) 40 000 zł – za wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej

d) 30 000 zł – w przypadku wykonania źródła ciepła opalanego paliwem gazowym

e) 20 000 zł – w przypadku wykonania źródła ciepła zasilanego energią elektryczną,

f) 40 000 zł – w przypadku wykonania instalacji kolektorów słonecznych zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł za każdy m2 powierzchni czynnej urządzenia,

g) 30 000 zł – w przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, ale nie więcej niż 5 000 zł za każdy kW mocy urządzenia,

REKLAMA

h) 30 000 zł – w przypadku wykonania instalacji turbin wiatrowych zintegrowanej z nowym źródłem ciepła, o którym mowa w lit. a, b i e, ale nie więcej niż 5 000 zł za każdy kW mocy urządzenia,

i) do 50 000 zł, ale nie więcej niż 100 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, ogrzewanej przez likwidowany kocioł lub palenisko na paliwo stałe albo olej opałowy – w przypadku wykonania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej w związku z modernizacją systemu ogrzewania.

Druga kategoria inwestycji dofinansowywanych przez warszawski ratusz dotyczy wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy.

W tym przypadku maksymalna wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych może wynieść:

1) 30 000 zł – w przypadku wykonania instalacji powietrznej pompy ciepła, ale nie więcej niż 1 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia,

2) 40 000 zł – w przypadku wykonania instalacji gruntowej pompy ciepła, ale nie więcej niż 2 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia,

3) 15 000 zł – w przypadku wykonania instalacji kolektorów słonecznych, ale nie więcej niż 1 000 zł za każdy m2 powierzchni czynnej urządzenia,

4) 15 000 zł – w przypadku wykonania instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy urządzenia,

5) 15 000 zł – w przypadku wykonania instalacji turbin wiatrowych, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy urządzenia.

Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych instalacji i urządzeń.

Natomiast dotacja nie może być udzielona na pokrycie m.in. kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, budowy zewnętrznych sieci energetycznych, zakupu lub dzierżawy zbiorników na paliwo gazowe, wykonania instalacji pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych w nieruchomościach zasilanych ciepłem z sieci ciepłowniczej, rozbudowy instalacji uprzednio finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu m.st. Warszawy.

Wniosek o dotację należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub przesłać pocztą na adres Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawa.

Dotacja jest wypłacana już po zrealizowaniu inwestycji i przedstawieniu niezbędnej dokumentacji. Wypłata następuje w terminie do 21 dni od daty zaakceptowania rozliczenia.

Mieszkańcy Warszawy, którzy planują realizację inwestycji w przyszłym roku, muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do 31 marca 2022 roku.

Jak poinformował w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl wydział prasowy Urzędu m.st. Warszawy, budżet dotacji na inwestycje polegające na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej, które zostaną zrealizowane w 2022 roku, nie został jeszcze ustalony.

W 2020 r. na dotacje na domowe instalacje OZE warszawski ratusz przeznaczył w sumie 10,16 mln zł, rok wcześniej wydano na ten cel 12,7 mln zł, a dwa lata wcześniej 7,6 mln zł.

Inwestycje z naboru dotyczącego inwestycji realizowanych w 2021 r. są jeszcze w toku, a łączna wartość przyznanych dotacji będzie znana w styczniu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.