Dofinansowanie na fotowoltaikę z Energii Plus. Są nowi beneficjenci

Dofinansowanie na fotowoltaikę z Energii Plus. Są nowi beneficjenci
Solar Park Zamość

Projekty farm fotowoltaicznych, które powstaną w woj. podkarpackim i woj. lubelskim, otrzymają dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach drugiej edycji programu Energia Plus.

Beneficjentem dofinansowania na budowę elektrowni fotowoltaicznych z drugiego naboru w programie Energia Plus jest firma Solar Park Zamość. Dofinansowanie zostanie przyznane w formie niskooprocentowanych pożyczek z programu Energia Plus ze środków własnych Narodowego Funduszu.

Dofinansowanie od NFOŚiGW wesprze budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 7,79 MW. Instalacje powstaną na terenie dwóch województw – sześć z nich powstanie w woj. lubelskim, na terenie przemysłowym miasta Zamość, a jedna w miejscowości Podborze w województwie podkarpackim. Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone na gruncie dzierżawionym od gmin na okres wynoszący nawet 30 lat

REKLAMA

Dla wszystkich instalacji wydano warunki przyłączeniowe potwierdzające możliwość ich podłączenia do systemu dystrybucyjnego. Wyprodukowana energia elektryczna w całości trafi do sieci.

Cała infrastruktura ma być gotowa w połowie przyszłego roku. Wszystkie instalacje mają wytwarzać w skali roku przeciętnie 8832 MWh energii elektrycznej. Jak wylicza NFOŚiGW, przełoży się to na redukcję emisji CO2 o 2961,83 ton na rok.

Koszt całkowity obu projektów wyniesie około 18 mln zł. Niskooprocentowane pożyczki z NFOŚiGW pomogą sfinansować 85 proc. kosztów inwestycji. Wysokość pożyczek wyniesie blisko 12,5 mln zł.


Beneficjentami programu Energia Plus mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Energia Plus II jest prowadzony do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji wynoszącej 1,264 mld zł w formie pożyczek oraz 49,7 mln zł przeznaczonych na dotacje (warunek uzyskania dotacji to uwzględnienie w projekcie technologii ORC).

REKLAMA

Minimalna wysokość pożyczki została zmniejszona – w porównaniu do pierwszej edycji programu – z 1 mln zł do 0,5 mln zł. Maksymalna kwota pożyczki w pojedynczym projekcie to 300 mln zł. 

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3m oraz 50 pkt procentowych, nie mniej niż 1,5 proc. w porównaniu do przyjętego poprzednio progu 2 proc. Wprowadzono możliwość umorzenia pożyczek dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10 proc., ale nie więcej niż 1 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie na poziomie projektu w formie pożyczki może wynieść do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, a dotacja może pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. 

Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych wnioskodawcy – z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp. – w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Dofinansowanie w aktualnym naborze może objąć projekty uwzględniające budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 czy też służących poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektów mających na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Wśród przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej, na które można pozyskać dofinansowanie, są inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i małe elektrownie wodne.

Ponadto w drugiej edycji programu Energia Plus rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o