Oferta badań modułów według STC. Jak uniknąć kosztownej wpadki

Oferta badań modułów według STC. Jak uniknąć kosztownej wpadki
Solsum

Ten rok należy do rekordowych jeśli chodzi o przyrost mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Wraz ze wzrostem nowym mocy rośnie również liczba reklamacji instalacji fotowoltaicznych i ich awarii, których można było uniknąć. Szczególnie jest to istotne przy dużych inwestycjach i przetargach publicznych, gdzie gmina powinna mieć pewność co do parametrów zamontowanych modułów i ich zgodności z ofertą przedstawioną przez wykonawcę.

Korzystając z nowoczesnego laboratorium, można sprawdzić próbkę procentową wszystkich modułów w celu potwierdzenia spełnienia parametrów w przyjętym na rynku fotowoltaicznym standardzie STC (Standard Test Conditions) jeszcze przed montażem, a także po montażu – jeśli np. moc generowana nie jest taka, jak zapewnił wykonawca.

Takie laboratorium jest już dostępne w firmie SOLSUM i od ubiegłego roku zajmuje się badaniami i rozwojem technologii fotowoltaicznych.

REKLAMA

Główną aparaturą pomiarową i jednocześnie najbardziej zaawansowanym urządzeniem całego laboratorium jest Symulator słoneczny klasy AAAA (tzw. komora słońca), w której jest możliwość wygenerowania wysokiej jakości światła o spektrum zbliżonym do promieniowania słonecznego.

Pomiar wykonywany jest dla warunków STC w oparciu o moduły wzorcowe i procedurę pomiarową opracowaną w laboratorium.

Układ elektroniczny symulatora słonecznego rejestruje parametry z lamp z generatorem błysków, sygnały napięcia, prądu i natężenia promieniowania. Jednocześnie odbywa się pomiar temperatury.

Wszystkie parametry związane z pomiarem można ustawić w specjalnie do tego celu stworzonym oprogramowaniu. Wyniki pomiaru są wyświetlane graficznie i cyfrowo. Kluczowe parametry są obliczane na podstawie zmierzonych sygnałów prądowych i napięciowych.

REKLAMA

Symulator słoneczny może badać moduły fotowoltaiczne w technologiach: krzemowej mono- i polikrystalicznej, amorficznej, CdTe oraz CIS/CIGS.

Symulator mierzy parametry wykresu IV (krzywa prądowo-napięciowa). Można to osiągnąć na dowolnym poziomie intensywności od 200 W/m2 do 1200 W/m2 i widma AM 1.5.

Ponadto można wyznaczyć następujące parametry:

  • ISC – prąd zwarciowy modułu,
  • IMP – prąd w punkcie mocy maksymalnej,
  • VOC – napięcie układu otwartego,
  • VMP – napięcie w punkcie mocy maksymalnej,
  • PM – moc maksymalna,
  • FF – współczynnik wypełnienia,
  • Eff – sprawność konwersji promieniowania.

Wykonywana jest także analiza odchyleń krzywych dla oceny rezystancji zgodnie z IEC 60891:

  • RS – rezystancja szeregowa,
  • RSH – rezystancja równoległa.

Badanie modułu fotowoltaicznego (tzw. test elektroluminescencyjny) wykonane w laboratorium SOLSUM.

Więcej informacji o ofercie laboratorium znajduje się na stronie firmy SOLSUM >>

 

artykuł sponsorowany